باز کردن منو اصلی

ویکی‌نبشته β

' رباعی‌های مهستی گنجوی  از مهستی
(رباعی شمارهٔ ۱, دوشینه شبم بود شبیه یلدا)
'


دوشینه شبم بود شبیه یلدا آن مونس غمگسار نامد عمدا
شب تا به سحر ز دیده دُر می‌سفتم می‌گفتم رب لاتذرنی فردا