پدیدآورنده:آرتور کریستنسن

آرتور کریستنسن
(۱۸۷۵ میلادی—۱۹۴۵ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها نگاه کنید. ایران‌شناس، خاورشناس، لغت‌شناس و پژوهشگر معروف اهل دانمارک است.