پدیدآورنده:سعدی

ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف سعدی شیرازی
(۵۸۹ خورشیدی—۶۷۰ خورشیدی)
(۱۲۱۰ میلادی—۱۲۹۱ میلادی)
(۶۰۶ قمری—۶۹۰ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. شاعر و نویسندهٔ پارسی‌گوی ایرانی
ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف سعدی شیرازی
 

آثارویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.