غزلیّات سعدی

طیبّات، بدایع، خواتیم، غزلیّات قدیم،

ترجیعات، ملمعات، رباعیات

 

از روی نسخه‌های قدیم موجود در دنیا

 

باهتمام

 

جناب آقای محمدعلی فروغی

 

حقّ طبع محفوظ

 

کتابفروشی و چاپخانه بروخیم – طهران