پدیدآورنده:بصیرالملک

میرزا محمدطاهر بصیرالملک شیبانی
(۱۲۴۹ خورشیدی—۱۳۳۰ خورشیدی)
بصیرالملک، میرزا محمدطاهر یا طاهر مستوفی کاشانی ملقّب به بصیرالملک، مستوفی و ادیب عهد ناصری می‌باشد.
 

آثار ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش