پدیدآورنده:افلاطون

افلاطون
(‏۴۲۸/۴۲۷ پیش از میلاد — ۳۴۸/۳۴۷ پیش از میلاد)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. از فیلسوفان بزرگ یونان و آتن در عصر کلاسیک یونان
افلاطون
 

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.