پدیدآورنده:انوری

حکیم اوحدالدین علی ابن محمد خاورانی انوری ابیوردی
(احتمالاْ ۵۰۵ تا ۵۶۸ خورشیدی)
شاعر سبک عراقی
 
ویکی‌پدیا
ویکی‌پدیا

در ویکی‌پدیا موجود است:

انوری