برای نامزد کردن صفحات برای حذف لطفاً ابتدا ویکی‌نبشته:سیاست حذف را ببینید.

استفاده ویرایش

{{حذف}}

سپس برای افزودن جزئیات علت پیشنهاد حذف اثر به ویکی‌نبشته:پیشنهادهای حذف بروید و این صفحه را در آنجا فهرست کنید. عنوان درجه دویی که می‌افزایید هم‌نام با عنوان مقاله و حاوی پیوندی به خود مقاله باشد.