بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۹۲)

روزفرخنده ملی شدن نفت وجشن ملی نوروزمبارک باد[۱] ویرایش

در روز ۲۹ اسفند۱۳۲۹قانون ملی شدن نفت پس از مبارزاتی دشوار وتاریخی به تصویب نهائی رسید واز آن پس روز بیست ونهم اسفند ماه به نام روز ملی شدن نفت نامگذاری گردید. واکنون در روز۲۹ اسفند۱۳۹۳ ، شصت وچهارمین سالروز این جشن ملی فرارسیده است . قانون ملی شدن نفت ابتدا درکمیسیون نفت که به ریاست دکترمحمدمصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی ایران در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی تشکیل شده بود وبا تلاش های خستگی ناپذیر آن بزرگ مرد وطن خواه وعلیرغم مخالفت عده ای ازوابستگان دستگاه حاکمه ، به تصویب رسید وسپس بامصوب شدن درمجلسین شورا وسنا شکل قانونی به خودگرفت . باملی شدن نفت نه تنهامنابع نفتی ایران ازچنگال دولت استعمارگر انگلیس خارج وبه دست صاحبان اصلی آن یعنی ملت شریف ایران سپرده شد ، بلکه باتصویب شدن این قانون به رخنه وسلطه همه جانبه دولت استعماری انگلیس که درهمه شئون زندگی ملت ایران پنجه انداخته بود نقطه پایان گذاشته شد . وبرکسی پوشیده نیست که نهضت ملی شدن نفت چه اثرات عظیمی بر زندگی سیاسی واقتصادی واجتماعی کشورما برجای نهاده است . وتازه این اثرات درحالتیست که با وقوع کودتای ننگین ۲۸ مرداد۳۲ ملت ایران نتوانست ازقانون ملی شدن نفت به طور کامل وآن طور که بایدوشاید بهره مند گردد . خوشبختانه همه ساله جشن ملی شدن نفت درآستانه روز اول بهار وجشن باستانی نوروز عیدی مضاعف را برای ملت ایران به ارمغان می آورد .

جبهه ملی ایران جشن ملی شدن نفت وعیدخجسته نوروز رابه هموطنان عزیزتهنیت میگوید وامیدوار است که در سالی که پیش روست ملت مااز تنگناهای اقتصادی وسیاسی واجتماعی که بدان ها دچاراست رهایی یابد . درسالی که گذشت هرچنددولت جمهوری اسلامی گام هائی درجهت تفاهم با جامعه جهانی وخارج کردن ایران ازانزوای سیاسی وتحریم های اقتصادی برداشت ومذاکرات خارجی باقدرت های جهانی راتا مرحله ای حساس به پیش برد ، ولی در داخل کشور در به همان پاشنه قبلی می چرخید . فضای سیاسی به شدت بسته ، نقض فاحش وآشکارحقوق بشر ، سرکوب دگراندیشان و روزنامه نگاران ومعلمان وکارگران ودانشجویان وفعالان مدنی وسیاسی ووکلای دادگستری ، اعدام های غیرقانونی ، فسادهای مالی حیرت انگیز ، گرانی وفقروبیکاری ، حصرها وزندان های غیرقانونی به همان روال قبلی تداوم داشته است . درسالی که گذشت حوادث جنایت بار اسیدپاشی به چهره بانوان فرهیخته این سرزمین دراصفهان ، وجدان عمومی جامعه ایران رابه شدت جریحه دار ساخت . ودرآخرین روزهای سال نیز مردم شاهدبودند که حتی با نماینده مجلس شورای اسلامی که برای احراز نمایندگی ازچندین فیلترحاکمیت گذشته چه برخورد ناهنجار وسازمان یافته ای درشیراز صورت گرفت . حاکمیت جمهوری اسلامی باید بداند که تا درداخل کشوروبا مردم تحت حکومت خودتفاهم پیدانکند وبه مردم در حضانت ازمنافع ملی خودشان بها ندهد ، باقدرت های خارجی تفاهمی که توام با حفظ تام وتمام منافع ملی ایران باشد میسر ومقدور نخواهد گردید.

تهران – ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۳

جبهـه ملـی ایـــران


چهل وهفتمین سالکرد درگذشت دکترمصدق[۲] ویرایش

بازهم چهاردهم اسفند، سالروز درگذشت مرد بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار جبهه ملی دکتر محمد مصدق فرا رسید. او در روز چهاردهم اسفند ۱۳۴۵ در زمانی که سیزده سال از زندانی بودن او پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، گذشته بود چشم از جهان فروبست و نامی نیک و اسطوره‌ای فناناپذیر از خود بجای گذاشت. در یک قرن اخیر از حیات سیاسی و اجتماعی مردم ایران صدها وکیل و وزیر و نخست‌وزیر و پادشاه و رهبر سیاسی در صحنه سیاسی این کشور ظهور یافته و ایفای نقش نموده‌اند ولی هیچیک نتوانستند جایگاه ملی و مردمی دکتر مصدق را در ایران و جهان کسب کنند و خورشید فروزان شخصیت بی‌نظیر مصدق همه و همه را تحت‌الشعاع خود قرار داد.علت این سربلندی کم نظیرتاریخی دکترمصدق راباید درعملکرد وصفات وعقاید او جستجونمودکه اهم آنها ازاین قرار است:

۱- مصدق به «آزادی» عمیقاً باور داشت و آزادی را راه اصلی برای سعادت و خوشبختی ملت ایران می‌دانست. اولین بخش‌نامه او در مقام نخست‌وزیری عمق اعتقاد او به آزادی بیان و آزادی مطبوعات را نشان می‌دهد. تاکید او بر آزادی احزاب و اجتماعات در طول زندگی سیاسی‌اش همیشه و همه‌جا به چشم می‌خورد.

۲- مصدق به «استقلال» به منزله محور اصلی اعتلا و پیشرفت ایران می‌نگریست و معتقد بود که تا بیگانگان در این کشور نفوذ دارند جز غارت منابع و ثروت‌های ملی و تحمیل حاکمیت‌های دیکتاتوری و فاسد چیزی نصیب ملت ایران نخواهد گردید. به همین جهت در سراسر عمر با عوامل نفوذی و مزدور بیگانه و با استبداد و دیکتاتوری در ستیز بود.

۳- مصدق به «عدالت اجتماعی» به مثابه عامل اصلی شکوفایی و بقای کشور باور داشت و در هر فرصتی از حقوق کارگران و کشاورزان و قشرهای ضعیف جامعه حمایت می‌کرد و از یاد نمی‌رود که تاسیس «سازمان تامین اجتماعی» در ایران تنها یکی از اقدامات او در این راستا است.

۴- مصدق رهبری راستگو و پای‌بند به وعده‌ها و اظهارات خود بود. او هرگز به مردم دروغ نگفت و هرگز در صدد فریب مردم برنیامد.

۵- مصدق شخصیتی پاکدامن و درستکار بود و در تمام زندگی سیاسی‌اش و در تمام مقامات و مناصبی که کسب نمود، در حوزه مدیریت خود اجازه هیچگونه سوء استفاده و تجاوز به اموال عمومی را به احدی نداد.

۶- مصدق به شایسته‌سالاری اعتقاد داشت. نگاهی به فهرست همکاران و مشاوران او در دوران نخست‌وزیری نشان می‌دهد که او در هر رشته، برجسته‌ترین استادان و کارآمدترین متخصصین و شخصیت‌های مبرز در آن رشته را به همکاری فرا می‌خواند.

۷- مصدق ساده زیستی و زندگی همانند اکثریت مردم را انتخاب کرد. او با اینکه در خانواده اشرافی متولد شده بود به وابستگی‌های خانوادگی پشت کرد و در سلک مردم و همانند آنها زندگی نمود.

۸- مصدق بر سر حفظ منافع ملی چون کوه استوار و مقاوم بود و روی مواضعی که در ارتباط با منافع ملی بود تا پای جان ایستادگی داشت. برخورد او با قدرت‌های استعماری در نهضت ملی کردن نفت و مقاومت او در مقابل کودتای ۲۵ مرداد و ۲۸ مرداد ۳۲ گواه بر این مدعاست.

جبهه ملی ایران درچهل وهفتمین سالگرددرگذشت دکتر مصدق، این مردبزرگ تاریخ ایران به هموطنان عزیز تاکید می‌نمایدکه درشرایط حساس کنونی کشورجز مطالبه حقوق ملی وآزادی‌ها و حفظ استقلال یعنی حفظ منافع ملی درمقابل منافع دیگران وبرقراری عدالت اجتماعی وتوزیع عادلانه ثروت وبطورقطع به جزراه مصدق راه دیگری درمقابل ما

نیست. تهـران – جبــهه مـــلی ایــران

۱۴ اسفند ۱۳۹۲

بازگشت همه به سوی اوست ( در گذشت مهدی موید زاده)[۳] ویرایش

تنها اوست که میماند

سال ها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب لعل گردد دربدخشان یاعقیق اندریمن

دکتر مهدی مویدزاده عضو شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران درگذشت .اوکه اززمان تاسیس جبهه ملی توسط مصدق بزرگ تا امروز،به مدت بیش از شصت سال برای آزادی واستقلال واعتلای این مرزوبوم دراین سازمان تلاش کرده بود،صبحدم روزجمعه دوم اسفندماه۹۲ به رحمت ایزدی پیوست. مراسم تشییع پیکر پاک او روز یکشنبه چهارم اسفند ساعت ۵/۸صبح ازمقابل بیمارستان مهر واقع درخیابان زرتشت برگزارخواهدشد.

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

۲/۱۲/۱۳۹۲

بیانیه جبهه ملی ایران (مذاکرات ۵+۱)[۴] ویرایش

به نام خداوند جان وخرد

هموطنان ، درشرایطی که جامعه امروزی ما با تنگناها و بن بست های اقتصادی وآسیب های روزافزون اجتماعی ناشی از آن مواجه است و همه ی این مشکلات زائیده فرایند نافرجام یک دوره هشت ساله حاکی ازسوء مدیریت داخلی ازیک سو ونارسایی درسیاست خارجی مبتنی برمشی تهاجمی وتنش زایی همراه باسیاست نگرش به شرق ازسوی دیگر میباشد که درنتیجه تحریم های اقتصادی سنگین وانزوای سیاسی رادرپی داشته وملت ایران راباگرفتاری های بسیارروبرو نموده است .درچنین وضعیتی تجدیدنظردر روال گذشته به ویژه درسیاست خارجی امری ضروری واجتناب ناپذیربوده است . به همین جهت دولت کنونی برای برون رفت ازبن بست های موجود برآن شده است تا بمنظوراجابت خواست ها ودرخواست های جامعه جهانی،سیاست خارجی مبتنی برتنش زدایی وگفتگوهای سازنده رادرپیش گیرد که اولین طلیعه آن گفتگو با دولت های ۵+۱ به عنوان نمایندگان جامعه بین المللی تا حدودی قرین موفقیت بوده است. بدیهی است موفقیت های نسبی اولیه برای اینکه درمذاکرات پیچیده بعدی به نتایج نهایی قابل قبول برسدنیازمند برخی تعدیلات لازم درعرصه امورداخلی کشوربه ویژه ایجاد فضای بازسیاسی واجتماعی می باشد.

بی شک اولین اقدام دراین رابطه آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی می باشد.بخصوص بایددر نظرداشت که قطعنامه دردست رسیدگی کنگره آمریکا ناظربه تحریم های جدید که اکنون به حال تعلیق نگهداشته شده است،رفع تحریم های مندرج درآن رامنوط به رعایت حقوق بشر وغیره کرده است. دریغا که دراین رابطه نه تنها تصمیمات اساسی درنظرگرفته نشده،بلکه درجهت تشدیدسرکوب نیزگام هایی برداشته شده است.ازجمله بازداشت مجدد دکترعلی رشیدی استاد،محقق ومتخصص اموراقتصادی ومالی میباشدکه درروزهای اخیرصورت گرفته است.اوشخصیتی است که سالهادرکار اموراقتصادی ومالی کشوربوده است وهمواره برآن بوده که نه تنها با دلائل مبتنی براعداد وارقام وجداول علمی نارسائیهای موجود را گوش زد نمایدبلکه راه حل های این مسائل را نیزارائه نموده است.نکته درخورتوجه آنکه هر آنچه دکتررشیدی در باره نارسائیها ونابسامانیهای اقتصادی ومالی براساس دلائل علمی توضیح داده،اینک مقامات مربوطه دولت جدیدباصدای انتقادی بس رسا اعلام می دارند.

جبهه ملی ایران انتظاردارد دراین بزنگاه تاریخی خطیرودرعین حال نگران کننده مسئولان کشور دراخذتصمیمات، مصالح ومنافع حیاتی مملکت رافراتراز منافع جناحی مدنظر قرارداده وسیاست تعدیل داخلی یعنی آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی بعنوان گام نخستین دراین راستا برداشته شود.باشد که درایت وکیاست رهنما ورهنمون ما در این برهه خطیر از تاریخ کشورمان قرارگیرد.

هیئت رهبری جبهه ملی ایران : ادیب برومند – دکترهرمیداس باوند – سرلشگربازنشسته ناصرفربد

مشاورین هیئت رهبری : مهندس عباس امیرانتظام – حسین شاه حسینی

سی وپنجسالگی انقلاب[۵] ویرایش

سی وپنج سال ازعمر انقلاب ایران میگذرد.انقلابی که مردم این سرزمین با یک دنیاامید وآرزو به استقبال آن شتافته ودر راه تحقق یافتنش از جان ومال وتحمل انواع مشقت رخ برنتافتند.انقلابی که سالیان متمادی جزو آمال ملی بوده وهمه ی اصلاحگران وکسانی که آرزوی اعتلای ایران راداشتندچشم به فراز آمدن روزی دوخته بودندکه تمام سختی ها وعقده های پیچ درپیچ گرفتاری هاوبی سروسامانی ها وحکومت های خودکامه وفقر وبیعدالتی ونبودن آزادی گفتار ونوشتار، همه وهمه باسرپنجه انقلاب گشوده شود وروزگاری خوش برای مردم ایران چهره گشا گردد. ولی باکمال ناخشنودی وافسوس باید اعتراف کردوگفت « ای بسا آرزو که خاک شده » . دراین قضیه نه تنها آمال ملی تحقق نیافته بلکه کوهی از گرفتاری ها وبدبختی ها بر سر آنچه پیشتر بوده سوارگردیده است.

فهرستی از آنچه درنتیجه انقلاب بهره ملت گردیده عبارتست از:

۱- ازهمان نخستین روزهای پیروزی انقلاب،انحصارطلبی یک گروه خاص،اتحاد وهمبستگی ملی راکه ازپیش از انقلاب شکل گرفته بودبرهم زد.وباطرح کردن مسئله خودی وغیرخودی جامعه رادچار انشقاق وچنددستگی نمود. واین انحصارطلبی هرروزسنگین ترشده وهمچنان ادامه دارد.حاکمیت برخاسته ازانقلاب حقوق وآزادی های ملت راکه ازاولین خواسته هاوشعارهای انقلاب بود وحتی درقانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مکررا بدانها تاکیدشده یکسره بدست فراموشی سپرد.حاکمیت برقدرت نشسته تمام وسایل ارتباط جمعی رامنحصرا دراختیار خودگرفته وهرگاه اراده کندعده ای ازحقوق بگیران واعوان وانصارخودرابه خیابان می کشاندوخود رادارای پایگاه مردمی قلمداد میکند.ولی حتی یک روزاجازه تجمع وراه پیمائی به دگراندیشان ومنتقدان نداده است تاملت مظلوم ایران بتواندمکنونات قلبی خودراابرازنماید.

۲- درماه های آغازین پیروزی انقلاب حمله به سفارت آمریکاوگروگان گیری کارمندان آن سفارت که تامدت ۴۴۴روزبه درازاکشید،سازمان داده شد.که این رویداد نا متعارف علاوه براینکه خسارات مالی هنگفتی برگرده ملت ایران بارساخت، حیثیت واعتبارفرهنگی ایرانیان راکه درسراسرگیتی به انسانیت ومیهمان دوستی وجوانمردی شهره بودنددرانظارجهانیان بشدت مخدوش نمود.

۳- تحمل یک جنگ خونین هشت ساله که باحسن تدبیردرخورپیشگیری بودولی برعکس با روش های اتخاذشده مانند گروگان گیری وجنگ قدرت بین سردمداران انقلاب،به صدام حسین جرات داد که باموافقت قدرت های بزرگ به ایران حمله کندوصدهاهزارنفرازمردم ایران رابه شهادت برساندوهزار میلیارد دلارخسارت به این کشورتحمیل کندودرشهرهای غربی ماخرابیهای فراوان ببار آوردوپس ازخاتمه جنگ هم هیچ غرامتی نپردازد.

۴- بی ارزش شدن پول ایران که ازدلاری هفت تومان به دلاری سه هزارتومان رسیده است.

۵- ضعیف شدن عقایدباطنی ملت نسبت به دین ومذهب.که برخی به کلی منکرموازین دینی واخلاقی گردیده اند.

۶- بحران اقتصادی دامنه داروبالا رفتن تدریجی قیمت ها که پس ازتحریم هاتاب وتوان زندگی را از اکثریت مردم سلب کرده است وفقر وفساد وفحشا واعتیاد رابه سرحد کمال رسانده است.

۷- حیف ومیل بیت المال به وسیله حاتم بخشی های داخلی وخارجی که به این ترتیب عوایدنفت به کارعمران وآبادی صرف نگردیده است.تنها در دوره ۸ساله ریاست جمهوری پیشین ۸۰۰ میلیارد دلار از این عوایدبه کشورسرازیرشده ومعلوم نیست کجا وچگونه مصرف گردیده است.

۸- کشتارهای بی دلیل وبدون محاکمه که به وسیله خلخالی ها ولاجوردی ها صورت گرفته وازاحصای آن جزخداکسی راخبرنیست.ونیزقتل های زنجیره ای بی محاکمه درایران وخارج کشوربه نحودلبخواه وصرفا به عنوان مخالفان حکومت.

۹- ثروت اندوزی های بی حساب وفسادهای مالی بی سابقه چندهزارمیلیاردی که ثمره بندوبست های جمعی ازدلالان استعمارورانت خوران ورشوه ستانان است.چنان که گویی صاحبان قدرت ونفوذ،این کشوررا خوان یغماساخته وارقام نجومی سوء استفاده آنها همه راحیرت زده ساخته است.

۱۰- هزینه های بیجا وغیرلازم وصرفه جویی درموارد واجب وحیاتی ودرنتیجه بی عدالتی درصرف مخارج وبی بندوباری ودرهم ریختگی در ادارات ومراجع دولتی.

۱۱- اتلاف مبالغ کلانی درچندسال برای حل قضیه ی هسته ای وبی نتیجه ماندن آن وسرانجام به ضرورت تن دردادن به قرارداد ژنو.

۱۲- آزادنبودن احزاب وجمعیت های سیاسی قانونی وایجاد فضای امنیتی خاصه در۸ساله ریاست جمهوری پیشین.

۱۳- مخالفت آشتی ناپذیربا آمریکا وتحمل تحریم های کلان ازطرف او وهم پیمانانش وحتی سازمان ملل که ثمره ای جز زیانکاری وتحمیل رنج وزحمت برای ملت و واپس ماندن از کاروان پیشرفت وترقی نداشته است.

۱۴- به زندان انداختن هرانتقاد کننده ای ازخرده گیری نسبت به کج اندیشی وکجرویهای حکومت به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی وتشویش اذهان عمومی وشایعه پراکنی.که ازاین زندانی شدن هاوبه حصرافتادن هامقامات رده بالای قبلی نظام نیز درامان نبوده اند.

۱۵-فراهم کردن زمینه برای خروج مغزهای متفکروتحصیل کردگان مبرز ومهاجرت افرادکارآمد وموثردرامور عمرانی و اقتصادی وصنایع وحرفه های گوناگون به سوی آمریکا وکانادا وکشورهای دیگر.که دراین رهگذر گسترده ترین مهاجرت ایرانیان درطول تاریخ اتفاق افتاده است.

این بودشمه ای ازدستاوردهای سی وپنجساله انقلاب که امیداست طی مراحل گذشته مقدمه ای باشدبرای احتراز از تکرار آنچه گذشته ومقدمه ای باشد برای سیرانقلاب درمسیر جبران خطاهای پیش وحرکت به سوی راههایی که منتهی به تحقق هدف های انقلاب وخوشبختی ملت ایران گردد.

تهـــران – جـــبهه ملـــی ایـــران

سی ام بهمن ماه۱۳۹۲

یاد ونام تختی گرامی باد[۶] ویرایش

هفدهم دیماه سالروز درگذشت جهان پهلوان ، غلامرضاتختی را گرامی میداریم. تختی علاوه براینکه بارها با ایستادن بر روی سکوی قهرمانی جهان برای میهن خود افتخارآفرین شد،با حمایت ازنهضت ملی ایران وپیروی از مصدق بزرگ، جایگاه ویژه ای را نزد ملت ایران کسب نمود.شادروان غلامرضاتختی درکنگره سال ۱۳۴۱ به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب شد. اوهمچنین سال ها مسئول سازمان ورزشکاران جبهه ملی بود.یادش گرامی ونامش پرفروغ باد.

هیئت رئیسه شورای مرکزی ، هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

ادیب برومند – دکترلقا اردلان – بانوفرشیدافشار – مهندس عباس امیرانتظام – دکترهرمیداس باوند دکترعلی رشیدی – حسین شاه حسینی – مهندس حسین عزت زاده – سرلشگربازنشسته ناصرفربد – اصغر فنی پور – منوچهرملک قاسمی – دکترمهدی مویدزاده – دکترحسین موسویان

آقای مهندس هوتن دولتی عضومحترم سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران [۷] ویرایش

بادرود،جای بسی شگفتی است که شما که یکی از معقول ترین جوانان جبهه ملی بوده ایدوهمواره وپیوسته در رعایت موازین قانونی کشور وانضباط داخلی جبهه شاخصیتی داشته ایدبه چه جرم به زندان افتاده اید؟؟

باری شنیده ام که به علت بی توجهی مسئولان زندان برای معالجه قلب وستون فقرات شما مدت ۱۶ روزاست که دست به اعتصاب غذا زده اید.

من به عنوان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ازشما میخواهم که اعتصاب خودرا بشکنیدوجان خودرا درخطر نیفکنید.زیرا کشور به وجود جوانان پاک وبی آلایش ودانش اندوخته مانند شما نیازمنداست وشما که یک ایراندوست واقعی هستید لازم است که حتما از اعتصاب خود دست بردارید وخانواده وجمع کثیری از هم میهنان خویش را از ناراحتی وتشویش برهانید .

رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۲۵/۹/۱۳۹۲

هوتن دولتی را آزاد کنید[۸] ویرایش

مهندس هوتن دولتی عضوسازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران ازتاریخ۲۶ اسفندماه ۹۱درزندان اوین به بند کشیده شده است. حیرت انگیزاست که گفته شود عضویت درجبهه ملی ازموارد اتهامی است که برای ۹ماه زندانی کردن اوعنوان گردیده است . او با صبوری ومتانت که از مشخصات اوست، باداشتن بیماری های جدی قلبی وستون فقرات،این مدت را ابتدا درسلول انفرادی وسپس در بند۳۵۰ بدون داشتن حق مرخصی متحمل گردیده واز تاریخ هفتم آذرماه جاری به عنوان اعتراض به عدم رسیدگی به وضع سلامتی اش وفراهم نشدن امکان معاینه ومعالجه توسط پزشکان متخصص،دست به اعتصاب غذا زده است واکنون بیش از دوهفته است که دراعتصاب غذا به سرمیبرد.

جبهه ملی ایران ادامه بازداشت غیرقانونی این جوان فرهیخته را محکوم نموده وخواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی ازجمله آزادی مهندس هوتن دولتی است.

جبهه ملی ایران هشدار میدهد که مسئولیت هرگونه حادثه سوئی که در اثر ادامه بازداشت واعتصاب غذای هوتن دولتی روی دهد مستقیما متوجه مسئولین بازداشت او ونهادهائی است که اورا از امکان درمان مقتضی محروم کرده اند.

بیست ودوم آذرماه ۱۳۹۲

تهران – جـبـهه ملــی ایـــران

اطلاعیه رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران[۹] ویرایش

اطلاعیه

اخیرا نامه هائی به عنوان گروهی از اعضای جبهه ملی با امضاهای متعدد که برصدر آن نام اینجانب نیز آورده شده ،ازسوی برخی ازافراد جبهه منتشر میشود که مورد تایید من نیست ، زیرا کاری غیرتشکیلاتی ودر جهت بی انضباطی وموجب تفرقه است.این نامه ها ازنظرجبهه ملی رسمیت ندارد.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۲۰/۹/۹۲

درگذشت نلسون ماندلا[۱۰] ویرایش

خبراندوهبار درگذشت نلسون ماندلا که به مردم دوستی وآزادگی وبخشایشگری موصوف و شخصیت وی را درجهان بشریت بلند آوازه ساخته بود مایه کمال تاسف جهانیان گردید. اساساوجود یک انسان واقعی که به فضیلت های بشری لباس حقیقت پوشانده وبا تحمل رنج ومشقت نشان دهنده ی اخلاص عمل درخدمت بشریت بدون چشمداشت اجری وارجی بوده باشد درخور بسی ستایش است.

نلسون ماندلا چنین شخصیتی بود که مدت۲۷سال درزندان حکومت جبارسفیدپوستان حاکم بر آفریقای جنوبی بسربرد وپس از آزادی وهموارکردن رنج وشکنج برخود هیچ گونه شکایتی ازحبس بلندمدت نداشت وخرسند بود ازاینکه برای آزادی ورفع برترگرایی وتبعیض خودکامگان وظیفه خویش را ادا کرده واین وظیفه شناسی را به دیگران نیز آموخته است.

این مرد بزرگ وقتی پس ازآن همه سختی های مبارزاتی به ریاست جمهوری دست یافت وعنان قدرت رابه دست گرفت نه تنها یکه تازی نکرد،بلکه راه رافت وبخشایش را نسبت به همهءکسانی که مستحق انتقام بودنددرپیش گرفت ودریغش آمد که با کین توزی نسبت به ستمگران،کاری مشابه رفتار آنان بنماید.این رفتار جوانمردانه که سابقه درتاریخ بشریت نداشت چنان تاثیری در روح انسان های حقیقت پژوه وفضیلت پرورنمود که نلسون ماندلا را در هاله ای از تقدس قرار دادومحبوب جهانیان گردانید . او اسطوره ای از گذشت واغماض وبشر دوستی وبردباری دربرابر ناملایمات شد وپیام آورارزش هاومنش های برگزیده انسانی گردید.

جبهه ملی ایران این سوگ بزرگ رابه جامعه بشری وپیروان وهم میهنان اوتسلیت می گوید وامیدوار است که راه ورسم او سرمشق آزادگان عزت طلب ونیک اندیش گردد.

تــهران – جــبــهه ملــــی ایــــران

۱۷/۹/۱۳۹۲

شانزدهم آذر گرامی باد[۱۱] ویرایش

طراحان کودتای خائنانه ۲۸مرداد۱۳۳۲، زمان اجرای آن کودتای شوم را وقتی درنظرگرفتند که دانشگاه دردوران تعطیلات تابستانی بوده ودانشجویان دور ازیکدیگر و دور ازدانشگاه وپراکنده درشهرهای مختلف باشند.زیرا به درستی حساب کرده بودند که باوجود دانشگاه دائر وباحضور دانشجویان دردانشگاه ، اجرای طرح کودتا با مشکلات ومقاومت های جدی روبرو خواهدشدورعایت این نکته ازطرف دستگاه های اطلاعاتی قدرت های استعماری انگلیس و امریکا وعوامل داخلی آنها مثل دربار وارتش تحت نفوذشاه ، ارزش واهمیت جنبش دانشجوئی واثرگذاری این جنبش برحوادث سیاسی واجتماعی جامعه ایران را نشان میدهد. ولی سرانجام حدودیکماه پس از کودتای بیگانه ساخته ۲۸مرداد،اول مهرماه وروز بازگشائی دانشگاه فرا رسیدودانشجویان به خانه دانش وسنگر آزادی بازگشتند. ازهمان آغاز سال تحصیلی و با وجود جو نظامی وامنیتی خشنی که برتمام کشور سایه افکنده بود دانشجویان اعتراض به کودتا و مبارزه باکودتاچیان را آغازکردند وهر روز بردامنه این اعتراضات افزودند. در روزهای آذرماه با محاکمه دکترمصدق رهبر جبهه ملی ایران در دادگاه نظامی وانتشاراخبار مدافعات فراموش ناشدنی آن بزرگ مرد تاریخ هر روز برهیجانات واعتراضات دانشجوئی می افزود. در روز۱۴آذر با اعلام خبربرقراری مجدد رابطه سیاسی کودتاچیان با دولت استعماری انگلیس وبازشدن سفارت خانه تعطیل شده آن کشور، هیجانات به اوج خود رسید.حکومت برخاسته از کودتا به خیال خود برای مرعوب نمودن دانشجویان و خاموش کردن جنبش اعتراضی آنان نیروهای نظامی را به درون دانشگاه آورده ودرمقابل دانشکده ها مستقرکرد. صبح روز۱۶آذر۱۳۳۲نیروهای نظامی مستقر در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران به درون دانشکده وداخل کلاس های درس هجوم بردند ورگبار مسلسل آنها ده ها تن ازدانشجویان را به خاک وخون انداخت که ازبین آنها سه تن یعنی احمدقندچی ، مصطفی بزرگ نیا ومهدی شریعت رضوی به شهادت رسیدند. وبدینسان۱۶آذر به نام روز دانشجو به ثبت تاریخ رسید.

از روز تاسیس دانشگاه تا به امروزدانشجویان درصف اول مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران قرارداشته اند.واکنون در شصتمین سالروز ۱۶آذر۱۳۳۲با اینکه دولت جدیدجمهوری اسلامی باشعار تدبیر وامید واعتدال و وعده رعایت آزادی ها وحقوق ملت بر سرکار آمده،هنوز ده ها دانشجو بجای نشستن در کلاس درس در زندان ها ودر شرایط دشوار به سرمیبرند وصدها دانشجو با اتهامات واهی از ادامه تحصیل محروم میباشند.

جبهه ملی ایران ضمن گرامیداشت روز تاریخی ۱۶آذر،خواستار آزادی کلیه دانشجویان دربند وبازگشت همه دانشجویان محروم ازتحصیل به کلاس ها واحترام گذاشتن به آزادی اندیشه وبیان دانشجویان وپایان دادن به فضای پلیسی امنیتی در دانشگاه ها است.

افتخار به دانشجویانی که برای نیل به آزادی ودر راه تامین خواسته های برحق وقانونی هموطنان خود درزندان ها به اسارت به سرمیبرند.

برقرار ومستحکم باد جنبش آزادیخواهانه دانشجویان ایران.

۱۶آذرماه ۱۳۹۲

تهران- جـبـهه مـــلی ایـــران

وطن خواهی که سه مرتبه درخون خود غلتید[۱۲] ویرایش

اودرسال۱۲۹۶ خورشیدی درشهر نائین متولدشد ودر سحرگاه ۱۹ آبان۱۳۳۳ به دست دژخیمان برخاسته ازکودتای ننگین ۲۸مرداد به جوخه اعدام سپرده شد وبه جاودانگی پیوست. او ازهنگام نوجوانی واز دوره تحصیل دردبیرستان فعالیت روزنامه نگاری را آغاز کرد وسالها بعد توانست روزنامه باختر امروز را به عنوان مهمترین روزنامه تبیین کننده اهداف نهضت ملی ایران برپا نموده واولین شماره آن را در روز ۸مرداد۱۳۲۸ منتشرکند. او درهنگام اعدام فقط۳۷سال سن داشت ولی درهمان عمرکوتاه خود منشاء خدمات واثرات مهم وسرنوشت سازی درحیات سیاسی اجتماعی ملت ایران گردید. اودرروز۲۲مهرماه۱۳۲۸یکی از۲۰تنی بودکه همراه دکترمحمدمصدق درتحصن اعتراض به نبودن آزادی انتخابات در دربارشرکت داشت وهم اوبودکه پس ازخروج از آن تحصن،متشکل شدن وتاسیس سازمان جبهه ملی ایران را پیشنهاد داد.پس ازتشکیل شدن جبهه ملی بنا برنوشته دکترمصدق اونخستین کسی است که پیشنهادملی کردن نفت رادر شورای مرکزی جبهه ملی ایران مطرح کرده است. اوانسان آینده نگروهوشمندی بود که ابتدا ایجاد تشکل را پیشنهاد میدهد وسپس مهمترین واساسی ترین حرکت استقلال طلبانه و آزادیخواهانه ملت ایران یعنی ملی کردن نفت را به عنوان هدف برای این تشکل مطرح مینماید. اودرطول زندگی کوتاه خود در راه استقلال وآزادی ایران سه بار در خون خود درغلتید. مرتبه اول در روز۲۶بهمن۱۳۳۰بود که هنگام سخنرانی درسالروز ترورروزنامه نگارشجاع محمدمسعود ، توسط یکی ازاعضاء جمعیت فدائیان اسلام به گلوله بسته شد. دفعه دوم در روز ششم اسفند۱۳۳۲ پس ازدستگیری وگرفتار شدن دردست کودتاچیان ۲۸مردادی درجلوشهربانی کل کشوربانوطئه ای که ازقبل تدارک دیده شده بودمورد تهاجم چاقوکشان حکومت استبدادی به سرکردگی شعبان بی مخ قرارگرفت و۱۳ ضربه چاقوی اراذل خون اورا برزمین ریخت تا شاید که به محاکمه او نیازی نداشته باشند. وبار سوم تیرباران او درمیدان تیرلشگردو زرهی در صبحگاه ۱۹آبان۱۳۳۳ . درهنگام اجرای تیرباران ،آزموده جلاد حکومت دیکتاتوری باپوزخندبه اوگفت آقای دکتر شماکه مکرر میگفتیدمرگ حق است وازمردن باکی ندارید واو که بعلت جراحات قبلی روی برانکار قرارداشت بلافاصله پاسخ داد که « آری آقای آزموده مرگ حق است ومن از مرگ ابائی ندارم آنهم چنین مرگ پرافتخاری. من می میرم که نسل جوان ایران از مرگ من عبرتی گرفته وباخون خود ازوطنش دفاع کرده ونگذارد جاسوسان اجنبی براین کشورحکومت نمایند»

اوشهید راه وطن دکترحسین فاطمی بود . وشهید راه وطن نامی است که دکترمصدق به اوداده است واین عین دست خط دکترمصدق درباره اوست « اگر ملی شدن نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده باید ازآن کسی که اول این پیشنهاد راکردسپاسگزاری کرد وآن کس شهیدراه وطن دکترحسین فاطمی است که روزی درخانه ی جناب آقای نریمان پیشنهاد خودرا دادوعده نمایندگان جبهه ملی حاضر درجلسه آن رابه اتفاق آراء تصویب نمودند.رحمت الله علیه که درتمام مدت همکاری با این جانب حتی یک ترک اولی هم از آن بزرگواردیده نشد.»

اما هزاران دریغ وافسوس که امروز۳۵ سال پس ازپیروزی انقلابی که ملت ایران با سالها مبارزه وفداکاری وبه قصدبدست آوردن آزادی وبرقراری استقلال وعدالت به ثمر رسانیدحاکمیت برخاسته ازانقلاب ازبرگزاری تجمع تشکیلاتی جبهه ملی ایران که قراربود درآستانه سالروز شهادت دکترفاطمی وبه نام آن بزرگ مردبرپاگرددممانعت به عمل آورد.

تهران – جـبـهه ملــی ایــران

۱۸ آبانـماه ۱۳۹۲

اطلاعیه ( ممانعت از برگزاری پلنوم سید حسین فاطمی)[۱۳] ویرایش

بدین وسیله به آگاهی هم میهنان عزیز میرساند که برپایه گزارش هیئت هفت نفری منتخب شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای برگزاری پلنوم به نام دکترسیدحسین فاطمی درتاریخ هفدهم آبانماه ۱۳۹۲ ، مقامات امنیتی بااحضار واخطاربه اعضای هیئت هفت نفری وبرخی ازمسئولان جبهه ملی ازبرگزاری پلنوم برخلاف انتظارممانعت کردند .ازاین جانب هم تلفنی خواستند که بطور موقت ازتشکیل پلنوم صرف نظر نمایم.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۱۴/۸/۱۳۹۲

درگذشت دکترعلی اکبرنقی پور[۱۴] ویرایش

بازگشت همه به سوی اوست

باتاسف واندوه بسیار درگذشت شخصیت سیاسی،علمی وادبی،آقای دکترعلی اکبرنقی پور عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران رابه اطلاع هموطنان عزیز میرساند. مجلس ترحیم آن روانشاد روز دوشنبه ۶ آبانماه ۹۲ ازساعت ۵/۳ تا۵ بعد ازظهر درمسجدجامع شهرک غرب درمقابل مجتمع میلاد نور برگزار خواهدشد.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند- دکترلقااردلان- بانوفرشیدافشار- فرهادامیرابراهیمی- مهندس عباس امیرانتظام- دکترجهانشاه برومند- دکترهرمیداس باوند- مهندس مرتضی بدیعی- دکترنصرالله جمشیدی- عیسی خان حاتمی- جمال درودی- دکترعلی رشیدی- مهندس کورش زعیم- دکترشاهین سپنتا- حسین شاه حسینی- جوادشرف الدین- مهندس حسین عزت زاده- سرلشگربازنشسته ناصرفربد- اصغرفنی پور- دکترمحسن فرشاد- دکترباقرقدیری اصلی- حسن قدیانی- دکترحسین موسویان – دکترمهدی مویدزاده- جمشیدمیرعمادی- پرفسورصادق مسرت- ضیاءمصباح- پریچهرمبشری- ابراهیم منتصری- هرمزممیزی- دکترپوریامطهری- منوچهرملک قاسمی- مهندس علی محمدی- محمدملک خانی- ابوالفضل نیماوری- دکترجمشیدوحیدا

شصت سال پس از کودتا[۱۵] ویرایش

اکنون که شصت سال از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ سپری شده وما بر بلندای برج زمان ایستاده وبه گذشته ای که زیرپای ماست نظر می افکنیم،خیلی بهتر ازپیش و روشن تر ازقبل میتوانیم به عمق فاجعه کودتای۲۸مرداد واثرات منفی ومخربی که آن کودتا بر میهنمان ایران و منطقه خاورمیانه وحتی برصلح وامنیت جهانی برجای گذاشته پی ببریم.

امروزکه ده ها جلد کتاب خاطرات عوامل اجرائی کودتا وهزاران مقاله از طرف پژوهشگران تاریخ وسیاست مداران وجامعه شناسان منتشرگردیده وصدها برگ اسناد محرمانه سی ساله مربوط به کودتا از سوی سازمان های اطلاعاتی انگلیس وآمریکا افشا گردیده واسرار آن از پرده بیرون افتاده است ، معلوم گردیده که چه توطئه خائنانه ای علیه منافع وحاکمیت ملی ایران واستقلال وآزادی این کشورصورت گرفته است . امروز عذر خواهی رسمی خانم مادلین آلبرایت وزیرخارجه اسبق آمریکا از ملت ایران به جهت دخالت آن کشور در کودتای ۲۸مرداد به استحضارمردم جهان رسیده است . پیش از کودتا درایران دولت ملی دکترمحمدمصدق طی مبارزه ای دشوار و نفس گیر،دست دولت استعمارگر انگلیس راکه سال ها منابع نفت این کشور را به ثمن بخس به یغما میبرد وچون دولتی پنهان تمام شئون این مملکت را زیر سلطه خود داشت ازاین کشور کوتاه کرد وراه غارت ثروت های ملی ودخالت های سیاسی انگلیس را مسدود نمود. دولت ملی با رعایت قانون واحترام به حقوق ملت ، آزادی های اساسی مردم مانند آزادی احزاب ،آزادی مطبوعات ، آزادی اجتماعات وآزادی انتخابات را در معرض دید همگان قرارداد. دولت ملی با اتخاذ سیاست های اقتصادی خردمندانه ، توانست تنهادوران دوسال وچهارماهه ای را درطول یک قرن اخیربه منصه ظهوربرساندکه بیلان اقتصادی این کشورحتی بدون فروش نفت مثبت گردیده است. دولت ملی با ملی کردن شیلات،حقوق ملت ایران را از اتحاد جماهیرشوروی بازستاند.آن دولت با اجرای برنامه هائی مانندتاسیس سازمان تامین اجتماعی، لوله کشی آب تهران،ساختن مدارس متعدد ازمحل اختصاص پنج درصداز عواید شهرداری ها برای رفع نیازهای آموزشی وده ها اقدام مفید دیگرگام های بلندی در راه اعتلا وشکوفائی این مرز و بوم برداشت. آن دولت درستکار وپاک دامن نشان داد که برای عظمت ایران وسعادت ورفاه ملت ایران می اندیشدوقدم برمیدارد. در آن دوران ایران به شکل الگوئی از کشوری دارای استقلال واقعی و دموکراسی حقیقی وصاحب حاکمیت ملی درآمده بودکه تمام کشورهای منطقه وحتی تمام کشورهای جهان سوم در سراسر دنیا بدان چشم دوخته بودند. واین همان چیزی بود که برای غارتگران جهانی قابل تحمل نبودوحتی برای سوسیال امپریالیسم شوروی نیز نمونه ای نامطلوب بودو آن را درمقابل اهداف وشعارهای انترناسیونالیستی خودتلقی میکردولذا همگی مصمم شدند تا این ویترین آزادی واستقلال وپیشرفت را در هم بشکنند.

سرهنگ وودهاوس کارمندبلندپایه اینتلجنت سرویس انگلیس مامورطراحی نقشه کودتاگردید.سناریوی عملیات «چکمه» توسط اوتنظیم گردیده وبه آمریکا برده شد. برادران دالس که یکی در راس سازمان « سیا » ودیگری وزیر امورخارجه بود،آن را تصویب کردند وسپس ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بر آن مهرتایید نهاده و اجرای آن را دستور داد. کرمیت روزولت رئیس شعبه خاورمیانه ای سیا به فرماندهی عملیات برگزیده شد. ژنرال شوارتسکف در اروپا با اشرف پهلوی خواهرشاه ملاقات نموده واورا مخفیانه روانه ایران کرد که شاه را دقیقا درجریان برنامه ها قراردهد. چمدان های دلار برای تامین مالی کودتا واجیرکردن مزدوران به طرف ایران سرازیر شد.پادشاه کشور دست اتحاد در دست عوامل سیا و اینتلجنت سرویس گذاشت وگوش به رادیو بی بی سی سپرد تا رمزشروع عملیات را در نیمه شب از آن رادیو بشنود واطمینان خاطرپیدا نماید. سایر عوامل داخلی انگلیس و آمریکا مانند برادران رشیدیان، برخی نظامیان وطن فروش مثل فضل الله ذاهدی،نعمت الله نصیری وتیمور بختیار با نیروهائی که تحت امرداشتند،چاقوکشان حرفه ای به سرکردگی عناصری چون طیب حاج رضائی،حسین رمضان یخی ودارودسته شعبان جعفری همراه فواحش فسادخانه معروف تهران ، بعضی روحانیون درباری مثل آیت الله بهبهانی ، برخی از خائنینی که قبلا خودرا همسو با نهضت ملی نشان داده بودند مانند مظفربقائی وآیت الله کاشانی ، مجموعه ای بودندکه دراین کودتای ننگین نقش ایفا نمودند. کودتامسیر توسعه سیاسی وپیشرفت اقتصادی وکرامت انسانی را در این مرزوبوم بست وسرکوب واختناق را آغازکرد. رهبرنهضت ملی رابرای همه عمربه زندان افکند. کودتاچیان نفت ملی شده ایران را درهمان ماه های اول پس ازکودتا به کنسرسیومی که انگلیس و آمریکا هریک چهل درصدازسهام وچند کشور اروپائی هم جمعا بیست درصداز سهام آن راداشتندپیش کش نمودندواهداف اصلی و دست آوردهای نهضت ملی را برباد دادند. آیا به جزکودتای ۲۸مرداد و۲۵سال حکومت دیکتاتوری وفاسدوضدملی پس از آن که تمام آزادی ها وحقوق اساسی ملت ایران رازیرپا گذاشته بود چه عاملی میتوانست زمینه ساز ومسبب انقلاب سال۵۷ بشود؟. علی التحقیق انقلاب بهمن ۵۷ عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای تاسف بار ۲۸مرداد۳۲بود،انقلابی که با اهدافی چون نیل به استقلال وآزادی وعدالت وبرچیدن بساط دیکتاتوری صورت گرفت.اماهزاران دریغ وافسوس که حاکمیت برآمده از انقلاب اهداف انقلاب رابه دست فراموشی سپرد وراه انحصارطلبی وعدم رعایت آزادی هاوحقوق انسانی ملت ایران رادرپیش گرفت که نتیجه آن امروز به صورت بحران سیاست خارجی وتنگناهای گوناگون داخلی مانندفسادهای مالی باورنکردنی،گرانی وتورم طاقت فرسا،فقروبیکاری، فحشاءواعتیادوبیماری های اجتماعی دیگرآن چنان گریبان ملت ایران راگرفته است ،که بازماندگان رژیم برخاسته ازکودتای ۲۸مرداد خودراتطهیرشده تصورمیکنند.ولی ازچشم هرانسان ژرف نگروازمنظر تجزیه وتحلیل جامعه شناختی،ریشه مصائب بزرگی که امروزملت ایران بدانهامبتلاست باید درکودتای۲۸مرداد۳۲وعمل کرد۲۵ساله رژیم برآمده از آن کودتاجستجوشود. اگر امروز جامعه جهانی نگران مناقشات خونبار کشورهای منطقه حساس خاورمیانه است وتروریسم کور منطقه وجهان رامورد تهدید قرار داده است به قدریقین یکی ازعلل مهم آن ، کودتای۲۸مرداد درایران وبراندازی حکومت ملی و مبتنی بردموکراسی واستقلال دراین کشوراست کشوری که الگوی دموکراسی برای تمام کشورهای منطقه بود ومیتوانست مردم سالاری خودرابه تمام منطقه سرایت دهد.تا ازبروز معضلات خطیر فعلی پیشگیری گردد.

جبهه ملی ایران کودتای ننگین وبیگانه ساخته۲۸مرداد۳۲وعوامل داخلی خائن برپاکننده آن رامحکوم میکندوآن کودتای شوم راسرآغازمفاسدومشکلات ایران ومنطقه میداند واعتقاد دارد که برقراری دموکراسی ورعایت حقوق بشر تنها راه حل برای مسائل ومشکلات تمام کشورهای خاورمیانه و حفظ صلح و امنیت جهان میباشد.

تـهران – جـبـهه مـلی ایـران

۲۷مردادماه ۱۳۹۲

انتخاباتی که گذشت وآینده ای که پیش روست [۱۶] ویرایش

به نام خداوند جان وخرد

ملت رشید ایران که دربرهه هائی تاریخ سازبا همه اختناق و دل آزردگی ورنجدیدگی ازحاکمان وقت باز با شیوه مسالمت آمیز بر مبنای خویشتن داری وخردورزی،راهی رابرای برون رفت از تنگناها جستجو میکند،در انتخابات ریاست جمهوری هم برای ناکام گذاشتن انحصارطلبان وخودکامگان به دوگونه عمل کرد. گروهی قابل توجه درانتخابات شرکت نکردندوگروهی دیگرکه روش شرکت درانتخابات را به مصلحت دیدند با اکثریت قاطع نامزدی را برگزیدندکه در آخرین روزها مورد حمایت وتایید بخش مهمی ازسردمداران جنبش اصلاح طلبان درون حکومتی قرارگرفت. تمام آمارها وشواهد حاکی از آنست که رئیس جمهور کنونی تا پیش از این حمایت ها اقبال چنین بردی رانداشت.اما آنان که در انتخابات شرکت کردنددرعین نا امیدی ،سرشار ازشوق وذوق به پای صندوق های رای شتافتندتا شایدرئیس جمهور آینده تحت تاثیراین شور وهیجان خودرا وجدانا موظف به برآوردن خواسته های ملت بداند ودرین راه با هرمانع و محظوری پنجه درافکند. دراین گیرودار دولت دهم در وضعی به پایان رسید که:

۱-شکاف های طبقاتی،اقتصادی،عقیدتی وتربیتی به گونه ای بحرانی تهدیدگرسلامت روانی وآرامش جامعه است.

۲-هرچنددولت دهم ازثروتمندترین دولتهای تاریخ ایران به شمار میرود اما میراثی جز فقروفسادروزافزون وکاهش توان اقتصادی ومعیشتی مردم وافت چشمگیر ارزش ریال نداشته است.

۳-اگرچه این دولت درشعاردادن گوی سبقت را در دوران معاصرازهمه ربوده بود وبرای توجیه خود وجلب نظر مردم از ارزش های عقیدتی وحاتم بخشی های ابلهانه استفاده میکرد،اما امروز مارا با افزایش شدیدآسیب های اجتماعی وسقوط ارزش های اخلاقی مواجه ساخته است.

۴-وضع اسفبار بهداشت ودرمان درحیطه پزشکی وروان شناختی وبحران های رفاهی،خانوادگی دراین دولت به اوج خود رسیده است.

۵-اوضاع فرهنگی دراین دروه فاجعه باربوده است. انبوه سازی غیرتخصصی از مدارک تحصیلی ، گزینش های نابخردانه درمحیط علمی ، اعمال سانسورهای تنگ نظرانه وغیرکارشناسانه درقلمروعلمی،فرهنگی وهنری تا نا امنی شغلی برای فعالان نشر ومطبوعات وبازنشسته کردن وزنه های دانشگاهی همه وهمه دراین دوره شدت یافته است.

۶-اعمال خشونت نسبت به دگراندیشان وزندانی کردن فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلا وبرقراری جو امنیتی و اختناق وعدم رعایت حقوق بشر دراین دولت بیش ازپیش مشاهده شده است.

۷-بحران دیپلوماسی در زمینه های مختلف هرروز وخیم ترگردیده ومنافع ملی رامورد خطر قرارداده است. دراین مدت ایران نه تنها درمنطقه تاثیرگذارنبوده،که همواره به انزوا وحالت دفاعی وانفعالی بیشترازقبل کشانده شده است.

حال درچنین شرایطی دولت یازدهم می خواهدکار خودرا آغازکنددرحالی که آحاد ملت چشم امیدواری به اودوخته اند ما درین جا به حکم وظیفه ملی وتاریخی واجب می دانیم مطالبی را به ریاست جمهوری دولت یازدهم یادآورشویم.

الف – تاکید ایشان برفراجناحی بودن دولت درجهان امروزمنطبق برنگاهی کارشناسانه وسیاستمدارانه نیست.زیرا ایشان آرای خودرابه پشتوانی چهره های اصلاح طلب وناراضیان ازشیوه های نابخردانه ی سال های اخیربه دست آورده اندو بایدپاسخگوی مردمی باشند که مشتاقانه به ایشان رای داده اند.

ب – آقای رئیس جمهوری نبایدفراموش کنندکه درصد قابل توجهی از آرایشان مربوط به هم میهنان ما در اطراف واکناف کشورومرزهای ایران زمین است هم میهنان گرانقدر ما در بلوچستان وکردستان وخوزستان همواره مرزبانان امین کشوربوده اند وبرعهده ی ریاست جمهوراست که دراین استان ها امکانات رفاهی،اجتماعی،اقتصادی وسیاسی باتمام نیرو فراهم آورند. اقبال به شعارهای مردم سالارانه نشان داده که ایرانی باهر قومیتش حل مشکل خودرادر نیل به دموکراسی میجوید.

پ – دراین هشت سال بیش ازپیش به وجهه ی بین المللی ایران لطمه وارد آمده است.بنابراین تنش زدائی وتجدید جایگاه ایران وایرانی به عنوان کشور وملتی صلح دوست وتکثرگرا وآشتی طلب واهل گفت وشنود باهمه فرهنگ ها باید درصدراولویت دیپلوماسی قرارگیردوباتعیین چنین جایگاهی میتوان طیفی ازمسائل اقتصادی وسیاسی راحل کرد.

ت – ایران به عنوان امضا کننده ی کنوانسیون حقوق بشر،موظف به رعایت موازین آنست درحالیکه متاسفانه فاجعه های حقوق بشری بسیار درسراسرایران به وقوع پیوسته است وهمچنان هم ادامه دارد.برای پایان بخشیدن به این گونه فجایع وبیعدالتی ها اقدامات عملی بدون تامل بایدانجام پذیرد.زیرا کارنامه ی قوه قضائیه باتوجه به انبوه مشکلات قضایی وعدم اهتمام جدی برای احقاق حقوق مظلومان وجلوگیری ازتجاوز متعدیان به حقوق فردی واجتماعی به هیچ روی امیدوارکننده نیست. به این جهت بسیاری ازفرهیختگان ازمحقق و وکیل دعاوی ،روزنامه نگار وفعال دانشگاهی طی سال های گذشته وبه ویژه ازچهارسال پیش به مهاجرت وجلای وطن مجبور گردیده اند.بازگردانیدن آنان واشتغال به کار تخصصی شان ازوظایف دولت یازدهم است.

ث – برنامه ریزی هدفمندوعلمی ومعطوف به انجام، برای زمینه سازی انتخابات آزاد ازضروری ترین کارهایی است که باید انجام شودتا با آزادی احزاب وجمعیت هاومطبوعات امکان حضور افکار ونظرات گوناگون دراداره جامعه فراهم گردد.

ج – حمایت نکردن ازتولید کنندگان داخلی چه درعرصه صنعت وچه درزمینه های کشاورزی ودامداری موجب شده است تا کالاهای کم ارزش چینی افزایش یابد وتوان تولید کاهش گیرد.بیشترصنعتگران وکشاورزان ودامداران به علت زیان های هنگفت ناشی ازسوء مدیریت کار خودرا رها کرده اند ودرعوض مشاغل کاذب دلالانه جذابیت اقتصادی یافته است.ازین روسیاست های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی بسیارضروری به نظرمیرسد.

جبهه ملی ایران امیدواراست دولت جدیدپیش ازآنکه صدمات جبران ناپذیربرکیان ملی ایران واردشودبا درپیش گرفتن سیاست داخلی خردمندانه وآشتی جویانه واحترام به آزادی ها وحقوق ملت ، زمینه ای برای سیاست خارجی صلح طلبانه وتامین کننده منافع ملی ایران فراهم نماید.

آحادملت ایران نه تنهاحق دارندبلکه مکلفنداز کسی که به او رای داده اندهمواره خواست های برحقشان را مطالبه نمایند.

تهران – جبـهه ملـی ایـران

۲۲ مردادماه ۱۳۹۲

مصاحبه سایت ملیون ایران بادکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران[۱۷] ویرایش

پیرامون پیشنهاد تشکیل شورای مهستان

سایت ملیون ایران:آقای دکترموسویان شما باسمت مسئول تشکیلات ورئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بفرمائیدموضوع مهستان جبهه ملی که دربعضی سایت ها منعکس شده چیست واکنون درچه مرحله ای قراردارد؟

دکترموسویان:این جانب مصلحت نمیدانم وبنا ندارم که مسائل درون سازمانی جبهه ملی رابه ویژه مطالبی که قطعیتی ندارد در رسانه هامطرح کنم ولی از آنجا که کسانی برخلاف اصول تشکیلاتی و باسوء نیت وبرای ایجاد تنش ودرگیرکردن جبهه ملی، موضوعاتی را برنامه ریزی کرده وبه رسانه ها میکشانند،ناگزیرم مواردی را درحدی مختصر واشاره گونه برای اعضاء وهواداران ارجمند جبهه ملی روشن نمایم.میدانید که درسازمانی دموکراتیک مانندجبهه ملی ایران هریک از اعضاء میتوانندهر پیشنهادی راکه مایل باشند در داخل سازمان مطرح نمایند وبدیهیست که این پیشنهادها بایددرسلسله مراتب تشکیلاتی،نهایتا به شورای مرکزی که همواره جانشین کنگره یاپلنوم است برسدو پس ازبررسی ومطالعه یا تصویب واجرا شود ویامردود اعلام گرددواگر پیشنهادی مغایر با اساسنامه بود طبق اساسنامه به آرای مثبت دوسوم از اعضای شورای مرکزی نیازدارد تابه تصویب برسد که درآن صورت باید دراساسنامه نیزگنجانیده شودتا مستندبه اساسنامه گردد.درمورد تشکیل شورای مهستان پیشنهادی توسط یکی از اعضاء به ریاست شورای مرکزی ارائه شده وقبل ازآنکه این پیشنهادبه اطلاع وبررسی سایراعضاء شورای مرکزی برسدوتصویب شود ومراحل قانونی خودرا طی کندناگهان تحت عنوان «تحول تاریخی درجبهه ملی ایران» وبه عنوان امری واقع شده وازتصویب گذشته، در یکی دو سایت اینترنتی منتشرگردید. که اعتراض وانتقاد بسیاری از اعضاءجبهه ملی را به دنبال داشت.لذا آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران طی اطلاعیه ی مورخ دوم مرداد۹۲ مطلب رابرای علاقه مندان جبهه ملی توضیح دادندواعلام کردند: « چون این مراحل طی نشده ویک گفتگوی ساده وخودباورانه بوده موضوع مهستان رسمیت نیافته ولاجرم موجودیت ندارد.بنابراین مطرح کردن آن در رسانه های عمومی خلاف مقررات تشکیلاتی می باشد.»

سایت ملیون ایران: آقای دکترموسویان آن طورکه دراین پیشنهادگفته شده شورای مهستان جبهه ملی شورائی مافوق شورای مرکزی است که حق رد ویا تایید کردن مصوبات شورای مرکزی را دارد واز افرادی که بیش از۸۰ سال دارند واز اعضای سابق شورای مرکزی که اکنون عضو شورا نیستند تشکیل میشود نظر شما درباره آن چیست؟

دکترموسویان: من کلا بادرست کردن چنین نهادی به دلایل زیاد مخالفم. نخست آنکه درشرایط سیاسی حاکم برایران ما نه تنها بایدازایجاد نهادهای جدیدکه سبب افزودن بر بوروکراسی تشکیلاتی است پرهیزنمائیم بلکه بایدتا حدامکان نهادهای قبلی رانیز درهم متمرکز نموده وباعث سرعت عمل واقدام آن ها بشویم. ومن قبلا درهمین راستا وبه منظور انسجام بیشتر تشکیلات، پیشنهاد ادغام شدن هیئت رهبری وهیئت اجرائی را داده ام که محتاج به تغییر اساسنامه بود وبه همین دلیل معوق ماند.دوم آنکه ما در شورای مرکزی۳۸ نفره بیش از دویا سه نفرعضومسن تر از۸۰ سال نداریم وهیچ عضوسابق شورای مرکزی هم که اکنون درقیدحیات باشد وعضوشورانباشدنداریم واگرسه چهارنفرهم باشند درخارج ازکشورندو امکان حضور درجلسات مهستان راندارند بنا براین شورای عالی مهستان چگونه شکل میگیرد؟ سوم آنکه اگراعضای مسن تر از۸۰ سال که قراراست به شورای مهستان بروند برای شورای مرکزی جبهه ملی نامناسب وبی اثرندپس چگونه بایدنسبت به تصمیمات شورای مرکزی حق وتو داشته باشندوبدون تایید آنها تصمیمات شورای مرکزی کان لم یکن باقی بماند؟ آیا این یک تناقض کامل ودر مخمصه قراردادن جبهه ملی نیست؟ چهارم آنکه چگونه باید مصوبات شورای مرکزی یا هیئت های منتخب آن یک ماه معطل بماند تاشاید در شورای مهستان به تایید برسد وبتواند قابلیت اجرا پیدا کند؟ویااصلا ازطرف شورای مهستان رد شود.آن هم درشرایطی که درمواردی بسیار، موضع گیری فوری جبهه ملی در زمانی حتی کمتراز یک ساعت ضروری است. خیرقربان این پیشنهاد از پایه مردود است وتصور نمی کنم در شورای مرکزی یاپلنوم قابل تصویب شدن باشد وبه جهت مقاصد دیگری ارائه شده است .

سایت ملیون ایران: ممکن است بفرمائید این مقاصد چیست؟

دکترموسویان:بله خیلی مختصراشاره میکنم.تاثیررسانه ای شدن پیشنهاد مهستان هنوز به جائی نرسیده ایجاد تنش در داخل سازمان جبهه ملی و خود مشغولی سازمان است.آن هم در شرایط سیاسی خاص کشور که جبهه ملی ممکن است بتواند به وظایف خودبپردازد ودر راه اصول عقاید واهداف خود گامی بردارد، این خود مشغولی درون سازمانی به نفع چه کسی جز حاکمیت جمهوری اسلامی وسایر دشمنان جبهه ملی مثل شوراهای مختلف وکنفرانس های رنگارنگ در خارج ازکشور میتواندباشد؟ این حضرت مبتکر پیشنهاد مهستان چرادراین برهه ودرشرایطی که شورای مرکزی ممکن است بتواندپس ازنزدیک به دوسال تعطیلی جلسه خودرا تشکیل دهد به فکرتشکیل مهستان میافتد وآن راقبل از طرح درشوراوبرخلاف قولی که به ریاست شوراداده بوده در رسانه ها منتشرمیکند؟ چون درشورای مرکزی منتخب پلنوم ودر بین شخصیت هائی که درآن حضوردارندموقعیتی برای خودنمی بیندوبرای ارضای جاه طلبی های خود دراین شورا زمینه ای نمی یابد بنابر این سعی در دورزدن شورای مرکزی وتخریب آن دارد وبه رفتارهای خلاف تشکیلاتی تمسک میجوید. از یک طرف ازهیئت اجرائیه وشورای مرکزی استعفاء میدهد واز سوی دیگرمطالب شخصی وغیررسمی خودرا به عنوان عضو هیئت اجرائیه برای این وآن میفرستد و به زعم خودمیکوشد زیر پوشش جوان گرائی وبا تخریب شخصیت های اصیل وباتجربه وسرد وگرم چشیده شوراشایدزمینه ای برای پیشبرد نیات خود فراهم نماید. درحالیکه درجبهه ملی هیچکس باورود جوانان مخلص به شورای مرکزی مخالف نیست،ایشان تنهاخودشان راجوان گرا قلمدادمیکنند. همه میدانند که شورای مرکزی بایداز جمع افراد صاحب تجربه وجوانان پرشور وپر انرژی شکل گیرد ودر پلنوم الهیار صالح نیز چندنفر که سنی کمتر از۳۰ سال داشتند به عضویت شورا انتخاب شدند.ومسلما این جوانگرائی باید به شکلی گسترده ترتداوم پیداکند.

سایت ملیون ایران:آقای دکترموسویان سایت موسوم به خبرگزاری جبهه ملی ایران اطلاعیه آقای ادیب برومند را از طرف شما وناشی از اختلاف شما با آقای زعیم یعنی پیشنهاد کننده طرح شورای مهستان ذکرنموده وپیشنهاد کرده که حاضراست بین شما وآقای زعیم یک مناظره برگزار نماید پاسخ شما به این پیشنهاد چیست؟

دکترموسویان : اطلاعیه دوم مرداد آقای ادیب برومنددائر برتکذیب موجودیت چیزی به نام مهستان مربوط به خودایشان است وبنده انتشار آن را طبق وظیفه ومسئولیت هیئت اجرائیه ومانند سایر انتشارات جبهه ملی عهده دار بوده ام امادرباره اختلاف که گفته اند ،من باهیچکس مخالفت شخصی ندارم.مخالفت من با خود محوری واقدامات ناقض اساسنامه وآئین نامه انضباطی ومقررات تشکیلاتی است.درست مانندانتشار همین طرح بی سروته وناپخته مهستان دررسانه ها. اما درمورد پیشنهاد مناظره، باتشکر ازسایتی که حاضراست امکان مناظره رافراهم نماید به عرض میرسانم که من ازمناظره با آن عالیجناب استقبال میکنم ولی این مناظره چون مربوط به مسائل درون سازمانی است باید درجلسه شورای مرکزی جبهه ملی ویا درجمع بزرگ تری ازفعالان جبهه ملی صورت گیرد ونه در رسانه های عمومی که ممکن است موجب صدمه به شان والا وحیثیت تاریخی جبهه ملی گردد . شاید این صدمه مطلوب نظر آقایان باشد . ولی چنین چیزی دلخواه من نیست.

سایت ملیون ایران : آقای دکتر موسویان از وقتی که دراختیار ما گذاشتید متشکریم.

دکتر موسویان : من هم ازشما سپاسگزارم. موفق باشید.

دوشنبه هفتم مردادماه۱۳۹۲

تشکیل مجمعی به نام مهستان ( تکذیبیه)[۱۸] ویرایش

اطلاعیه

اخیرا دربرخی از سایت ها موضوع تشکیل مجمعی به نام مهستان مرکب از برخی از اعضای جبهه ملی ایران مطرح گردیده است که لازم گردید مراتب زیربه آگاهی علاقه مندان برسد.

در اواخر اردیبهشت امسال با پیشنهاد آقای کورش زعیم درباره مجلس مهستان مذاکراتی شد که از قرارمعلوم هیات رهبری هم ازاین موضوع آگاه بوده است. این جانب باتشکیل چنین مجلسی موافقت کردم وهنوز هم به موافقت خود باقی هستم ولی قرارشدموضوع مسکوت بماندتا پس ازتکمیل عده ی شورای مرکزی ونوشتن آئین نامه ای برای مهستان درغیاب کنگره ( پلنوم ) موضوع در مجلس فعالان جبهه مطرح شود ودرصورت تصویب ، سعی گردد دراساسنامه هم وارد شود تا کاری برمنوال دموکراسی که غایت مطلوب جبهه ملی ایران است انجام گرفته باشد ولی چون این مراحل طی نشده ویک گفتگوی ساده وخودباورانه بوده موضوع مهستان رسمیت نیافته ولاجرم موجودیت ندارد. بنابراین مطرح کردن آن در رسانه های عمومی خلاف مقررات تشکیلاتی می باشد.

ادیب برومند

رئیس هیات رهبری وشورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران – دوم مرداد۱۳۹۲

شورای مهستان[۱۹] ویرایش

بنام خداوند جان و خرد

من به عنوان رییس هیئت رهبری جبهه ملی ایران، خوشوقتم که، پس از ۶۴ سال که از بنیانگذاری این سازمان مردمی و ملی می گذرد، تحول بزرگی را در سامانه سازمانی جبهه ملی ایران اعلام نمایم.

طبق مصوبه هیئت رهبری جبهه ملی ایران، یک شورایعالی مشورتی به نام شورای مهستان جبهه ملی ایران ایجاد شده است. شورای مهستان جبهه ملی ایران که از امروز بطور موقت تشکیل و فعال می شود، در نخستین نشست کنگره چهار سالانه جبهه ملی ایران در آبان ۱۳۹۲، یا هر گاه با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی امکان تشکیل آن فراهم آید، برای گنجاندن در اساسنامه در مجمع فعالان جبهه ملی ایران رای گذاشته خواهد شد.

اعضای شورای مهستان، که هیئت رهبری مرا به ریاست موقت آن تعیین کرده اند، شخصیت های برجسته و با تجربه و خردمند جبهه ملی ایران، از جمله همه اعضای پیشین شورای مرکزی که اکنون عضو شورا نیستند و برخی اعضای برجسته و پیشکسوت شورای مرکزی کنونی، بنا به دعوت، عضویت خواهند یافت. وظیفه شورای مهستان بازنگری و بررسی مجدد همه مصوبه های شورای مرکزی و تایید یا رد آنها می باشد شورای مهستان همچنین خود می تواند مبتکر مصوباتی باشد که برای تایید به شورای مرکزی ارائه شود.

به این ترتیب، جبهه ملی ایران نه تنها دارای یک دیده بان دلسوز برای حفظ حیثیت سیاسی جبهه ملی ایران متشکل از اعضای پیشکسوت می شود، شورای مرکزی جبهه ملی ایران هم فرصت می یابد تا با پذیرش اعضای منتخب جوانتر، از دانش نوین و توانمندی های آنان بهره مند شود و نسل آینده رهبران جبهه ملی را پرورش داده، با دانش و خرد و توانمندی بیشتر به ملت بزرگ ایران خدمت نماید.

رییس هیئت رهبری و رییس موقت شورای مهستان

جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

سپاس از معلمان شرافتمند ایران[۲۰] ویرایش

روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ حرکت حق طلبانه معلمان درمیدان بهارستان تهران به خون کشیده شد و معلم شریفی به نام دکتر ابوالحسن خانعلی دبیر دبیرستان جامی که در راه پیمائی اعتراضی معلمان نسبت به سختی معیشت وناکافی بودن حقوق شرکت نموده بود به ضرب گلوله دژخیمی تبه کار،ازدست پروردگان کودتاچیان۲۸ مردادی به خاک افتاد وبه شهادت رسید.وازآن هنگام روز ۱۲ اردیبهشت به نام روز معلم به ثبت تاریخ رسید.

این یک واقعیت است که میزان توسعه علم وبالا رفتن سطح دانش وآگاهی های افرادجامعه با ارتقاء فرهنگ وتوسعه اقتصادی وافزایش تولید وتامین رفاه وآسایش جامعه نسبت مستقیم دارد وبا توجه به این واقعیت، نقش واهمیت معلمان،این مربیان فداکار که چون شمعی فروزان میسوزند تا راه پر پیچ وخم تحصیل علم ودانش را برای نسل جوان کشور روشن نموده ومسیر رفاه وسعادت جامعه راهموارکنند بیشتر و بهترنمایان میگردد. ولی دریغ وافسوس که چه در رژیم گذشته و چه در حال حاضرمعلمان با مصائب ومشکلات عدیده زندگی دست وپنجه نرم میکنند وهمواره فشارهای معیشتی برگرده آنان سنگینی مینماید. امروز که گرانی افسارگسیخته وتورم سرسام آور زندگی اکثریت قاطع ملت ایران به ویژه آنان که حقوق تقریبا ثابت ویا با افزایش ناکافی دارند دچارتلاطم وازهم گسیختگی نموده است،معلمان هم مثل سایر حقوق بگیران دچار مضیقه شدید وشرایط زندگی غیر قابل قبولی هستند. علاوه براین،این قشرفرهیخته وزحمتکش،امکان ایجاد تشکل صنفی واقعی وداشتن محلی برای اتحادیه خود وانتشارنشریه ای که افکار و خواسته های آنان را به آگاهی مردم برساند،ندارند . بدیهیست که تشکل های حکومت ساخته به نام معلمان که همیشه وجود داشته اند ازهیچگونه اقبال وتوجه ومشروعیتی در بین معلمان برخوردار نیستند.

جبهه ملی ایران روز معلم را گرامی میدارد و به معلمان شرافتمند ومیهن دوست ایران درود میفرستد وخواستار تامین نیازهای معنوی ومادی این فرهیختگان ارجمند واحترام به جایگاه رفیع آنان میباشد.

تهران – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

جــــبهه ملـــــی ایـــــران

روزجهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد[۲۱] ویرایش

به نام خداوند جان و خرد

یکی از روزهای خجسته وفرخ آیین در سالنمای کشورهای جهان « روز کارگر » است که به احترام حق مسلمی که این طبقه زحمتکش وبردبار در سامان بخشیدن به زندگانی فردی و جمعی در هر زیستگاهی دارند، نامگذاری این روز مهر تائید جهانی خورده است .

درین روز فرخنده شایسته است که شهروندان هرشهر ودیاری مراتب گرامی داشت وسپاسمندی خودرا نسبت به این جمع خدمتگزار ابراز دارند ودرلزوم مراعات رفاه و خوش زیستی جامعه کارگران با گفتار و نوشتار واقدامات عملی وامی را که به گردن دارند منصفانه بپردازند.

جای تردید نیست که آسوده زیستن جامعه کارگری درزندگی روزانه وتامین معاش وبهداشت آنان چه مایه در استواری چرخهای کارخانه وکارگاه حیات ملی وترقیات کشور موثر است و برعکس ناخرسند بودن آنان از اوضاع زندگی و اداره خانواده چه اندازه برای گسترش صنایع وامور اساسی وپیشرفت کارهای مملکت زیان بخش تواند بود.

پوشیده نیست که ساخت وساز بناها وعمارات بلند،نظافت وسرسبزی شهرها،رونق کارخانه ها،اطفای حریق ها وبستن سیل بندها همه وهمه امور ازاین دست مدیون طبقه کارگران است. واگر عرق ریختن ها وخطر کردن ها وتحمل سرما وگرما وفداکاری این جماعت نبود زندگی شهرنشینی امکان نداشت وحتا روستا نشینی هم بی رونق بود. پس باید قدر کارگر راشناخت واز حقوقش دفاع کرد.

متاسفانه زمامداران کشور به گونه ای که شایسته است در رعایت حقوق کاگران اهتمام نمی ورزند وهرگاه این طبقه برای توجه دادن حکومتها به کمبود حقوق یا تاخیر درادای دستمزد خود ندایی سرمیدهند به جای توجه به خواستهای قانونی آنان ضرب وشتم وزندان بسراغشان می رود .

جبهه ملی ایران روز فرخنده جشن کارگران را به عموم کارگران ایران وجهان تبریک می گوید وموجبات رفاه وبهروزی و سعادت آنان را همواره آرزومند است .

تهران – ۱۰ /۲ /۱۳۹۲

جــــبهه ملــــی ایــــران


درگذشت آقای مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی[۲۲] ویرایش

تنها اوست که میماند

بااندوه وتاسف بیکران درگذشت پوینده دیرپای راه مصدق بزرگ،آقای مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران را به خانواده ارجمند ایشان وهمه اعضاء وسازمان ها وطرفداران جبهه ملی ایران تسلیت میگوئیم.

مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی از زمان نوجوانی و در دوران نهضت ملی شدن نفت پا به عرصه مبارزات آزادیخواهانه گذاشت. او درهمان دوران نهضت ملی درمیتینگ های تاریخی جبهه ملی درمیدان بهارستان یکی از اداره کنندگان تریبون درآن بالکن ساختمان ضلع شمالی میدان بهارستان بود . پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد، در روز۱۶ آذر۱۳۳۲ او درتظاهرات اعتراضی دانشجویان حضور داشت وشاهد زنده تهاجم دژخیمان مزدور کودتاچیان به دانشگاه تهران وبه شهادت رسیدن سه دانشجوی دانشکده فنی بود. مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی از سال ۱۳۸۰ از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران به عضویت شورا برگزیده شد ودر پلنوم الهیارصالح درسال ۱۳۸۲ از سوی پلنوم به عضویت شورای مرکزی انتخاب گردید. روانش شاد و یادش گرامی باد .

۸ /۲ /۱۳۹۲

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند-دکترلقااردلان-بانوفرشیدافشار-مهندس عباس امیرانتظام-فرهادامیرابراهیمی- دکترهرمیداس باوند-دکترجهانشاه برومند-مهندس مرتضی بدیعی-دکترنصرالله جمشیدی-عیسی خان حاتمی-جمال درودی-دکترعلی رشیدی-مهندس کورش زعیم-دکترشاهین سپنتا –حسین شاه حسینی-جوادشرف الدین-مهندس حسین عزت زاده-سرلشگربازنشسته ناصرفربد-دکترمحسن فرشاد-اصغرفنی پور-دکترباقرقدیری اصلی-حسن قدیانی-دکترحسین موسویان- ضیاء مصباح – دکترمهدی مویدزاده-پرفسورصادق مسرت-منوچهرملک قاسمی-ابراهیم منتصری-هرمزممیزی –پریچهرمبشری-مهندس علی محمدی-جمشیدمیرعمادی-محمدملک خانی-دکترپوریامطهری – ابوالفضل نیماوری-دکترعلی اکبرنقی پور-عباس همایونی-دکترجمشیدوحیدا

منابع ویرایش

بیانیه‌های جبهه ملی ایران - تارنمای رسمی جبهه ملی ایران

  این اثر توسط پدیدآور آن، جبهه ملی ایران، به مالکیت عمومی درآمده است. این مربوط به تمام جهان است.
در برخی از کشورها ممکن است به صورت قانونی این امکان‌پذیر نباشد؛ اگر چنین است:
جبهه ملی ایران به هر کسی اجازهٔ استفاده از این اثر برای هر مقصودی، بدون هیچ‌گونه شرایطی، را می‌دهد تا وقتی که این شرایط توسط قانون مستلزم نشده باشند.