تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر ۱۳۲۳

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر ۱۳۲۳ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر شهریور ۱۳۲۳

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر - مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۳

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳۲۳۰۲۰۲۸ پس از استماع توضیحات آقای نخست‌وزیر (‌موضوع استیضاح آقای مهندس فریور) نسبت به کابینه آقای‌محمد ساعد به اکثریت ۷۳ رأی از ۹۲ نفر عده حاضر ابراز رأی اعتماد نموده است.

‌این تصمیم در جلسه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

  • ‌پاورقی:

۱ - آقای دکتر نخعی در جلسه ۲۳ خرداد ۱۳۲۳ به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر معرفی شدند.

۲ - آقای وحید تنکابنی در جلسه 23 خرداد ۱۳۲۳ به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شدند.

‌و تا انتخاب وزیر فرهنگ به جای آقای دکتر غنی که به مسافرت رفته‌اند به امور وزارت فرهنگ رسیدگی می‌نمایند.

۳ - در جلسه 25 خرداد ۱۳۲۳ آقای دکتر آزموده به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شدند.

۴ - در جلسه اول تیر ماه ۱۳۲۳ آقای دکتر اقبال به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شدند.

۵ - در جلسه 22 تیر ماه ۱۳۲۳ آقای سرتیپ عبدالله هدایت به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شدند.

۶ - در جلسه 27 تیر ماه ۱۳۲۳ آقای غلامحسین خوشبین به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شدند.


منبعویرایش

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر ۱۳۲۳