پرسش

 
 
 
 

سلام ماهی‌ها – سلام، ماهی‌ها

سلام، قرمزها، سبزها، طلائی‌ها

به من بگوئید، آیا در آن اتاق بلور

که مثل مردمک چشم مرده‌ها سرد است

و مثل آخر شب‌های شهر، بسته و خلوت

صدای نی‌لبکی را شنیده‌اید

که از دیار پری‌های ترس و تنهائی

به سوی اعتماد آجری خوابگاه‌ها،

و لای لای کوکی ساعت‌ها،

و هسته‌های شیشه‌ای نور، پیش میآید؟

 
 

و همچنان که پیش میآید،

ستاره‌های اکلیلی، از آسمان به خاک میافتند

و قلب‌های کوچک بازیگوش

از حس گریه میترکند.