درگاه:قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد/۱۹۴۶

قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد
۱۹۴۶
قطعنامه‌های ۱ تا ۱۵
 
قطعنامه‌ ۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد کمیته ستاد نظامی (۲۵ ژانویه)
قطعنامه‌ ۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله ایران (۳۰ ژانویه)
قطعنامه‌ ۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله ایران (۴ آوریل)
قطعنامه‌ ۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد محکومیت رژیم ژنرال فرانکو در اسپانیا (۲۹ آوریل)
قطعنامه‌ ۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد مسأله ایران (۸ مه)
قطعنامه‌ ۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی روند پذیرش و رسیدگی به دعاوی (۱۷ مه)
قطعنامه‌ ۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد محکومیت رژیم ژنرال فرانکو در اسپانیا (۲۶ ژوئن)
قطعنامه‌ ۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد پذیرش اعضای جدید: افغانستان، ایسلند و سوئد (۲۹ اوت)
قطعنامه‌ ۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد حوزه اختیارات دیوان بین‌المللی دادگستری (۱۵ اکتبر)
قطعنامه‌ ۱۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد محکومیت رژیم ژنرال فرانکو در اسپانیا (۴ نوامبر)
قطعنامه‌ ۱۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دیوان بین‌المللی دادگستری (۱۵ نوامبر)
قطعنامه‌ ۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد اشغال یونان توسط بریتانیا (۱۰ دسامبر)
قطعنامه‌ ۱۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد پذیرش اعضای جدید: سیام (تایلند) (۱۲ دسامبر)
قطعنامه‌ ۱۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونگی تعیین رئیس شورای امنیت (۲۶ دسامبر)
قطعنامه‌ ۱۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلافات مرزی یونان و آلبانی و همچنین بلغارستان و یوگوسلاوی (۱۹ دسامبر)