لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه مشهد

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه مشهد - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین)

ماده ۱ ویرایش

ریاست عالیه افتخاری هیات امنای دانشگاه مشهد با والاحضرت شاهدخت شهناز پهلوی خواهد بود.

ماده ۲ ویرایش

اعضاء هیات امنای دانشگاه مشهد عبارتند از:

۱ - وزیر آموزش و پرورش یا قائم مقام او.
۲ - وزیر دارایی یا قائم مقام او.
۳ - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام او.
۴ - مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم مقام او.
۵ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا قائم مقام او.
۶ - استاندارد خراسان.
۷ - نایب‌التولیه آستان قدس رضوی
۸ - مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی یا قائم مقام او.
۹ - رییس دانشگاه مشهد.
۱۰ - رییس انجمن شهر مشهد.
۱۱ - پنج نفر از شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی و اجتماعی حتی‌الامکان محلی به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب‌هیأت وزیران.

لایحه قانونی فوق مشتمل بر دو ماده که در تاریخ روز سه شنبه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به استناد ماده ۹ قانون تشکیل واختیارات هیأت امنای دانشگاه تهران به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه یازدهم آذر ماه یک هزارو سیصد و چهل و شش کمیسیون آموزش و پرورش مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

منبع ویرایش

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه مشهد