بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۸۸): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
 
=== دیدار عده ایعده‌ای از سران جبهه ملی با خانواده آقای دکتر محمد ملکی ===
عصر روز یکشنبه ۱۹یکشنبه۱۳۸۸/۷/۸۸۱۹ جمعی از اعضای شورای مرکزی و کمیته تشکیلات جبهه ملی ایران در منزل آقای دکتر محمد ملکی استاد و رئیس اسبق دانشگاه تهران که صرفاصرفاً بعلت بیان عقیده از تاریخ ۳۱۱۳۸۸/۵/۸۸۳۱ در زندان اوین در بازداشت بسر میبردمی‌برد حضور یافته و مراتب حمایت خود را از آقای دکتر ملکی و کلیه زندانیان سیاسی به خانواده ایشان ابراز داشتند . در بین حاضران در منزل آقای دکتر ملکی ،ملکی، آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ،ملی، آقای حسین شاه حسینی نایب رئیس شورای مرکزی ،مرکزی، خام فرشید افشار عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی ،مرکزی، خانم دکتر لقا اردلان عضو هیئت اجرائیه ،اجرائیه، دکتر هرمیداس باوند عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ،ملی، آقای اصغر فنی پور عضو هیئت اجرائیه ،اجرائیه، دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی وآقایان مهندس محمد اویسی ،اویسی، عبدالله ازدوجینی ،ازدوجینی، یوسف صحفی و فرهاد بیشه ایبیشه‌ای از اعضای کمیته تشکیلات جبهه ملی دیده میشدند می‌شدند. در این دیدار همسر آقای دکتر ملکی چگونگی بازداشت ایشان و وضعیت جسمانی نامساعد و شرایط نامناسب زندان را برای حضار توضیح دادند .
 
عصر روز یکشنبه ۱۹/۷/۸۸ جمعی از اعضای شورای مرکزی و کمیته تشکیلات جبهه ملی ایران در منزل آقای دکتر محمد ملکی استاد و رئیس اسبق دانشگاه تهران که صرفا بعلت بیان عقیده از تاریخ ۳۱/۵/۸۸ در زندان اوین در بازداشت بسر میبرد حضور یافته و مراتب حمایت خود را از آقای دکتر ملکی و کلیه زندانیان سیاسی به خانواده ایشان ابراز داشتند . در بین حاضران در منزل آقای دکتر ملکی ، آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ، آقای حسین شاه حسینی نایب رئیس شورای مرکزی ، خام فرشید افشار عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی ، خانم دکتر لقا اردلان عضو هیئت اجرائیه ، دکتر هرمیداس باوند عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ، آقای اصغر فنی پور عضو هیئت اجرائیه ، دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی وآقایان مهندس محمد اویسی ، عبدالله ازدوجینی ، یوسف صحفی و فرهاد بیشه ای از اعضای کمیته تشکیلات جبهه ملی دیده میشدند . در این دیدار همسر آقای دکتر ملکی چگونگی بازداشت ایشان و وضعیت جسمانی نامساعد و شرایط نامناسب زندان را برای حضار توضیح دادند .
 
 
روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
 
۱۹/۷/۸۸
 
 
 
 
== منابع ==
۲٬۳۳۹

ویرایش