بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۸۸): تفاوت میان نسخه‌ها