ویکی‌نبشته:نقض حق تکثیرهای احتمالی

نقض حق تکثیرهای احتمالی
میانبُر:
ون:نحت
ون:نقض
در این صفحه بحث‌های مربوط به آثاری که احتمالاً ناقض سیاست حق تکثیر ویکی‌نبشته هستند، انجام می‌گیرد. شما می‌توانید به هر یک بحث‌های جاری بپیوندید و یا بحثی جدید بیاغازید.

توجه کنید که نقض حق تکثیرهای آشکار را می‌توان بر اساس معیارهای حذف سریع ع۶ فوراً حذف نمود. در جهت حفاظت از منافع قانونی بنیاد ویکی‌مدیا، حداقل دو هفته فرصت داده می‌شود تا دلایل محکمی برای نگه داشتن آثار فهرست شده در ذیل ارائه شود، در غیر این صورت این آثار حذف خواهند شد. اگر شکی معقولانه وجود داشته باشند، باید جانب حذف را گرفت.

به هنگام افزودن یک اثر به این صفحه، لطفاً {{نقض حق تکثیر}} را نیز به صفحهٔ اثر و پس از سرصفحه بیفزایید. اگر معتقید که صفحه‌ای به هر دلیلی جز از نقض حق تکثیر باید حذف شود، پیشنهادهای حذف را ببینید.

قانون حق تکثیر ایران: