باز کردن منو اصلی

طایفه ی شرفبک از زیر شاخه های بیرانوند است که اکثریت افراد این طایفه در استانهای لرستان و کرمانشاه سکونت دارند

فهرست الفباییویرایش

فهرست پدیدآورندگان: آابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقکگلمنوه‍ی

رده‌هاویرایش