پدیدآورنده:الکساندر دوما

الکساندر دوما (پدر)
((۱۸۰۲ م. ــ ۱۸۷۰ م.))
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. نویسنده بنام فرانسوی
الکساندر دوما (پدر)
 

لارن مارگون