پدیدآورنده:ترنر ماکان

ترنر ماکان
(۱۷۹۲ میلادی—۱۸۳۶ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. مترجم و زبان شناس زبان فارسی و سروان سواره‌نظام ارتش بریتانیا که به عنوان مترجم فارسی فرمانده قوای بریتانیا در هند حضور داشت
 

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.