پدیدآورنده:حافظ

حافظ
(حدود ۷۲۷-۷۹۲ هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. شاعر سبک عراقی
حافظیه، شیراز
 

آثارویرایش

دیوان حافظ دربرگیرنده:

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.