پدیدآورنده:حسن پیرنیا

حسن پیرنیا
(۱۲۵۰ خورشیدی—۱۳۱۴ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک و بعد مشیرالدوله سیاستمدار، حقوقدان، تاریخ‌نگار ایرانی و نخست‌وزیر ایران در اواخر عهد قاجار
حسن پیرنیا
 

آثار ویرایش

کتاب ویرایش

  • تاریخ ایران باستان جلد اول: شامل مقدمه، دورهٔ مادی، دورهٔ اول پارسی تا انتهای سلطنت خشایارشا
  • تاریخ ایران باستان جلد دوم: ادامهٔ دورهٔ اول پارسی، اسکندر کبیر و سلوکیها، دولت پارت
  • تاریخ ایران باستان جلد سوم: دورهٔ دوم پارسی‌ها
  • خطوط برجستهٔ داستان‌های ایران قدیم (۱۳۰۷) (پیوند بیرونی اسکن)
  • حقوق بین‌الملل ()  (نیاز به اسکن)

آثار دربارهٔ او ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.