پدیدآورنده:رنه دکارت

رنه دکارت
(۱۵۹۶ میلادی—۱۶۵۰ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. ریاضی‌دان و فیلسوف فرانسوی
رنه دکارت
 

آثارویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.