پدیدآورنده:شاه عباس اول

شاه عباس اول
(۹۶۵ خورشیدی—۱۰۰۷ خورشیدی)
(۹۷۸ قمری—۱۰۳۸ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. پنجمین شاه از دودمان صفوی بود که از سال ۹۹۶ قمری تا زمان مرگش، به مدت بیش از ۴۲ سال پادشاه ایران بود.
نگاره شاه عباس اول اثر یک نقاش ایتالیایی
 

آثار موجود ویرایش