پدیدآورنده:میرزا فتحعلی آخوندزاده

میرزا فتحعلی آخوندزاده
(۱۱۹۱ خورشیدی—۱۲۵۶ خورشیدی)
(۱۸۱۲ میلادی—۱۸۷۸ میلادی)
(۱۲۲۷ قمری—۱۲۹۵ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. نمایش‌نامه‌نویس و آزادی‌خواه ایرانی در دورهٔ قاجار
میرزا فتحعلی آخوندزاده
 

آثار ویرایش

نامه‌ها ویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.