پدیدآورنده:کمال اصفهانی

کمال‌الدین اسماعیل بن محمد بن عبدالرزاق اصفهانی
(نیمهٔ نخست قرن هفتم هجری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. آخرین قصیده‌سرای بزرگ ایران در اوان حمله مغول
 


آثار ویرایش

 
ویکی‌پدیا
 
ویکی‌گفتآورد
مجموعه‌ای از نقل‌قول‌های مربوط به
در ویکی‌گفتاورد موجود است.