پدیدآورنده:گارسن دوتاسی

گارسن دوتاسی
(۱۷۹۴ میلادی—۱۸۷۸ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها نگاه کنید. خاورشناس فرانسوی
 

آثارویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.