پدیدآورنده:یحیی دولت‌آبادی

حاج میرزا سید یحیی دولت‌آبادی
(۱۲۴۱ تا ۱۳۱۸ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. شاعر، خوش‌نویس، و وقایع‌نویس مشروطیت و پس از مشروطیت
حاج میرزا سید یحیی دولت‌آبادی
 


آثار ویرایش

کتاب ویرایش

* حیات یحیی جلد ۱ (پیوند بیرونی اسکن)
* حیات یحیی جلد ۲ (پیوند بیرونی اسکن)
* حیات یحیی جلد ۳ (پیوند بیرونی اسکن)
* حیات یحیی جلد ۴ (پیوند بیرونی اسکن)
  • آیین در ایران (۱۳۱۳)   (نیاز به اسکن)
  • شرح حال میرزا تقی خان امیرکبیر ()   (نیاز به اسکن)
  • شرح احوال قائم مقام ()   (نیاز به اسکن)

آثار دیگر ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.