پرگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۱

پروگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۰ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

پروگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۱
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

پرگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه[۱]

در این موقع که بر حسب تمایل مجلس شورای ملی و اعتماد آقایان نمایندگان محترم از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مامور تشکیل دولت شده‌ام زاید نمی دانم خاطر آقایان محترم را متذکر نمایم که موفقیت در رفع مشکلات و اجرای اصلاحات فقط در صورتی مقدور است که موافقت کامل بین مجلس و دولت موجود باشد خوشبختانه پس از اعتمادی که به این موافقت و معاضدت صمیمانه حاصل نموده‌ام بار دیگر برای قبول مسئولیت حاضر شده و امیدوارم به ابقای این موافقت بتوانم به وظایف مسولیبت عمل نمایم.

آقایان نمایندکان محترم مستحضر هستند که پروگرامی را که در کابینه سابق خود به مجلس مقدس پیشنهاد کرده بودم مورد تصویب و تصدیق مجلس واقع شده و کابینه سابق نیز به موافقت مجلس همان پروگرام را تعقیب نمود. چون در کابینه سابق بحران‌های متوالی مانع از اجرای تمام مواد آن گردید و عملیاتی را مه نسبت به بعضی از مواد آن شروع شده بود ناقص و ناتمام ماند لهذا دولت حاضره در نظر دارد همان پروگرام را که در دو نوبت به تصویب مجلس رسیده است تعقیب و تکمیل نماید و بیش از پیش ساعی خواهد بود که روابط حسنه را با کلیه دول متحابه و محفوظ و برقرارداد و قبل از هراقدام به وسیله قوای نیرومند نظام که برای استقرار نظم و امنیت کاملا قادر است آسایش عمومی را در تمام مملکت بعون‌الله تامین خواهد نمود و نیز در اسرع اوقات برای اصلاح ادارات مخصوصا وزارت مالیه متخصصینی را که اقدام در استخدام آنها نموده بودم و دولت سابق نیز اقدامات سابقه را تعقیب کرده بودم هر چه زودتر لایحه استخدام آن به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهند شد. به علاوه چون اصلاح امور اقتصادی و حتی‌الامکان تعدیل موازنه صادرات و واردات مملکتی و هم چنین تهیه وسایل کار برای اشخاص بیکار از اهم مقاصد است دولت حاضره در نظر دارد از بدو شروع به کار به تهیه موجبات آن اقدام نماید و نیز تسویه کار نفت شمال که یکی از وسایل بهبودی اوضاع اقتصادی است در اولین قدم با موفقیت مجلس شورای ملی شروع خواهد شد. ضمنا خاطر آقایان نمایندگان محترم را متذکر می سازم که چون عده ای از جراید متاسفانه از نیودن قانون هیات منصفه سواستفاده نموده و رویه‌ایی را اتخاذ کرده‌اند که بالنتیجه موجب هرج و مرج و تزلزل امنیت است لذا برای جلوگیری از تکرار این وضعیات انتظار دارم هر چه زودتر قانون هیات منصفه به تصویب مجلس شورای ملی رسید ه وسایل محاکمه مطبوعات مطابق قانون فراهم گردد. در خاتمه از خداوند مسئلت می کنم با معاونت مجلس شورای ملی و موافقت صمیمانه مه از آقایان نمایندکان محترم احساس نموده‌ام به اجرای تمام مواد پرگرامی که از تصویب مجلس گذشته است موفقیت حاصل نمایم.

کابینه ویرایش

کابینه به شرح زیر درتاریخ ۲۷ جوزا ۱۳۰۱ معرفی شده‌اند : - آقای قوام‌السلطنه رییس الوزرا و وزیر امور خارجه - آقای سردار سپه وزیر جنگ - آقای محتشم السلطنه وزیر معارف - آقای فهیم الملک وزیر مالیه - آقای وحیدالملک وزیر پست و تلگراف - آقای مشارالسطنه وزیر عدلیه - آقای عمیدالسطنه وزیر فواید عامه و تجارت - معاونین خبیرالسطنه معاون پست و تلگراف (۱۵ امرداد) - منصورالسلطنه معاون عدلیه (۱۷ تیر) - صدیق حضرت معاون مالیه (۳ مهر)


منبع ویرایش

  1. مجموعه قوانین دوره چهارم قانونگذاری مجلس شورای ملی - چاپخانه مجلس ، ص. ۳۸۷ - ۳۸۸