استفاده ویرایش

تمامی پارامترها اختیاری‌اند؛ هر پارامتری که نادیده گرفته شود به طور خودکار توسط عبارتی کلی جایگزین خواهد شد. دو روش برای استفاده از این الگو وجود دارد، استفاده از صورت ساده و یا صورت کامل.

صورت ساده: صورت ساده برای اکثر کاربردها مناسب است، و به سادگی با دست نوشته می‌شود. با این وجود این روش اجازهٔ استفاده از نویسه‌های پایپ (|) و علامت تساوی (=) را نمی‌دهد؛ بدین معنی که استفاده از پیوندهای تفاوت یا امضاهای پیچیده در آن مشکل ایجاد می‌کند.

صورت کامل: صورت کامل اندکی پیچیده‌تر است، اما تمامی نویسه‌ها را می‌توان در آن به کار برد. بدین معنی که پیوندهای تفاوت یا امضاهای پیچیده را می‌توان بودن ایجاد مشکل به کار برد. این صورت بیشتر برای استفاده در ابزارهایی که به طور خودکار پارامترهای الگو را پر می‌کنند مناسب است.

مثال‌ها ویرایش

بدون پارامتر

{{قطع۱}}

صورت ساده

{{قطع۱|~~~~|سه روز|جنگ ویرایشی}}

صورت کامل

{{قطع۱|مدت=سه روز|دلیل=جنگ ویرایشی|امضا=~~~~}}

جستارهای وابسته ویرایش

  • {{قطع۱}}: قطع دسترسی‌های کوتاه مدت (یک هفته یا کوتاه‌تر)
  • {{قطع۲}}: قطع دسترسی‌های بلند مدت (طولانی‌تر از یک هفته)
  • {{قطع۳}}: قطع دسترسی‌های بی‌پایان