استفاده ویرایش

این الگو بر روی صفحهٔ بحث کاربری که بی‌پایان قطع دسترسی شده به کار می‌رود.

پارامترها ویرایش

  • دلیل: علت قطع دسترسی
  • امضا: امضای کسی که پیام را گذاشته‌است.

مثال ویرایش

بدون پارامتر ویرایش
{{قطع۳}}
با پارامتر ویرایش
{{قطع۳
 | دلیل = خرابکاری ([http://fa.wikisource.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86&diff=prev&oldid=25218 مثال])
 | امضا = ~~~~ 
}}

جستارهای وابسته ویرایش

  • {{قطع۱}}: قطع دسترسی‌های کوتاه مدت (یک هفته یا کوتاه‌تر)
  • {{قطع۲}}: قطع دسترسی‌های بلند مدت (طولانی‌تر از یک هفته)
  • {{قطع۳}}: قطع دسترسی‌های بی‌پایان