الگو:قطع۲

استفادهویرایش

این الگو بر روی صفحهٔ بحث کاربر قطع دسترسی شده برای نشان دادن قطع دسترسی بلند مدت (بالای یک هفته) به کار می‌رود.

پارامترهاویرایش

  • مدت: مدت قطع دسترسی
  • دلیل: علت قطع دسترسی
  • امضا: امضای کسی که پیام را گذاشته‌است.

مثالویرایش

بدون پارامترویرایش
{{قطع۲}}
با پارامترویرایش
{{قطع۲
 | مدت  = ۳ ماه
 | دلیل = خرابکاری ([http://fa.wikisource.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86&diff=prev&oldid=25218 مثال])
 | امضا = ~~~~ 
}}

جستارهای وابستهویرایش

  • {{قطع۱}}: قطع دسترسی‌های کوتاه مدت (یک هفته یا کوتاه‌تر)
  • {{قطع۲}}: قطع دسترسی‌های بلند مدت (طولانی‌تر از یک هفته)
  • {{قطع۳}}: قطع دسترسی‌های بی‌پایان