ترجمه قرآن (قمشه‌ای)/فاتحه

از وبگاه تنزیل و نرم‌افزار جامع تفاسیر نور متن اصلی: سورة الفاتحة در ویکی‌نبشته عربی

ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است. (۲)

تصویری از سوره فاتحه در ابتدای قرآن که معمولاً به صورت مهذب چاپ می‌شود.

به نام خداوند بخشنده مهربان (۱)

خدایی که بخشنده و مهربان است. (۳)

مالک (و پادشاه) روز جزاست (روز کیفر نیک و بد خلق). (۴)

(پروردگارا) تنها تو را می‌پرستیم، و از تو یاری می‌جوییم و بس. (۵)

تو ما را به راه راست هدایت فرما. (۶)

راه آنان که به آن‌ها انعام فرمودی، نه راه کسانی که بر آن‌ها خشم فرمودی (قوم یهود) و نه گمراهان (چون اغلب نصاری). (۷)