تصویب پروگرام کابینه آقای مستوفی‌الممالک

تصویب پروگرام کابینه محمدولی خان سپهداراعظم ۱۲۸۷ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

پروگرام کابینه آقای میرزا محمدولی خان سپهداراعظم
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصویب پروگرام کابینه آقای مستوفی الممالک مصوب ۳۱ امرداد ۱۲۹۸ برابر با ۱۷ شعبان ۱۳۲۸ [۱]

رای اعتماد به کابینه مستوفی‌الممالک

کابینه جدید که به تاریخ شانزدهم رجب تشکیل شده‌است پروگرام خود را مطابق مواد ذیل به مجلس مقدس تقدیم می‌نماید:

۱- اقدام فوری در جلب مستخدمین خارجه.
۲- اصلاحات لازمه در دوایر نظمیه و امنیه – حسن اداره امور در ایالات و ولایات مراقبت جدی در دفع مواد فسادی که صلح و آرامی را در مملکت متزلزل نماید.
۳- تهیه قوای نظامی که عبارت باشد از یک اردوی جدید منظم از اسلحه ثلثه مرکب از شش هزار و ششصد نفر در مرکز و اردوی ساخلوهای لازمه به طرز تقدیم با اصلاحات ممکنه در ولایات که مجموع عده آنها از ۲۵ الی ۳۰ هزار نفر خواهد بود با اسلحه جدید که باید خریداری شود.
۴- اصلاحات امور مالیه و تعدیل در عمل مالیات و اقدام فوری در تاسیس دیوان محاسبات مطابق قوانین که از مجلس خواهد گذشت و تدارک وجهی برای مخارج ضروریه و کسر بودجه و اجرا اصلاحاتی که در تکثیر عایدات و تقلیل مخارج ضرورت قطعی دارد.
۵- اصلاحات لازمه در امور عدلیه و تنقیح و تنظیم قوانین و قواعد لازمه در حسن جریان امور در محاکم و قبل از آنکه قوانین راجع به انتخاب روسا و اعضا محاکم عدلیه وضع شود وزیر عدلیه باید در انتخاب اعضا اختیار تام داشته باشد که مادام که قوانین وضع نشده‌است بتواند مسوولیت لازم بر عهده بگیرد و اقدام فوری در تاسیس محکمه تمیز.
۶- اصلاحات لازم در امور مدارس و فرستادن یک عده متعلمین برای تکمیل تحصیلات یا معاینه عملیات به خارجه.
۷- تقدیم لایحه در تشکیل (کنسی دتا) برای تنقیح قوانین قبل از تقدیم به مجلس مقدس.


  • پاورقی: معرفی رییس الوزرا: ۴ رجب ۱۳۲۸

معرفی وزرا ۱۸ رجب ۱۳۲۸ به شرح ذیل:

- مستوفی الممالک رییس الوزرا

- فرمانفرما وزیر داخله

- نواب وزیر خارجه

- حکیم الملک وزیر مالیه

- قوام السلطنه وزیر جنگ

- دبیر الملک وزیر عدلیه

- اسدالله میرزا وزیر پست و تلگراف.

مجددا در تاریخ ۲۶ شوال ۱۳۲۸ کابینه به شرح ذیل معرفی گردید:

- عون الدوله وزیر داخله

- فرمانفرما وزیر جنگ

- محتشم السلطنه وزیر عدلیه

- صنیع الوله وزیر مالیه

- نواب وزیر خارجه

– اسدالله میرزا وزیر پست و تلگراف

– حکیم الملک وزیر معارف و اوقاف و فواید عامه و انطباعات (معرفی ۷ ذیحجه)

- محتشم السلطنه وزیر خارجه(تاریخ معرفی ۱۷ غره ۱۳۲۹).

منبع ویرایش

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰ - ص. ۶۲۴ -۶۲۵