جهانگردی و جلب سیاحان - برنامه عمرانی چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱

فصل هفدهم - جهانگردی و جلب سیاحان

هزینه‌های عمرانی که از بخش دولتی طی برنامه چهارم جهت اجرای این برنامه پیش‌بینی گردیده، ۳.۸ میلیارد ریال خواهد بود.

هدف‌های کلیویرایش

هدف‌های کلی برنامه چهارم

۱ - هدف‌های کلی برنامه چهارم به قرار زیر است:

‌الف - افزایش سیاحان خارجی در سال ۱۳۵۱ به تعداد در حدود ۵۰۰ هزار نفر که مبدأ مسافرت این عده به قرار زیر خواهد بود:


از منطقه شرقی خصوصاً هند - پاکستان - افغانستان ۴۰۰۰۰ نفر

از کشورهای عربی ۱۰۰۰۰۰ نفر

از اروپا و آمریکا ۳۴۰۰۰۰ نفر

از سایر کشورها ۲۰۰۰۰ نفر

.......................................................

جمع کل ۵۰۰۰۰۰ نفر


ب - سعی در طولانی کردن مدت اقامت سیاحان خارجی در کشور به نحوی که حد متوسط اقامت آنان در ایران از ۸ روز کمتر نباشد.

ج - تجهیز مناطق مورد توجه مسافران داخلی و فراهم آوردن وسائل رفاه آنان در مدت سفر از جمله مناطق ساحلی بحر خزر.

برنامه‌های مشخصویرایش

۲ - برنامه‌های این بخش به شرح زیر می‌باشد:

‌الف - تأمین محل برای سیاحان.

۱ - ساختن هتل برای اقامت سیاحان داخلی و خارجی که مستلزم ایجاد ۸۰۰۰ تختخواب تا پایان برنامه چهارم است. این تعداد تختخواب در ۵ هزاراتاق جا داده خواهد شد.
۲ - اعطای وام جهت نوسازی و تجهیز برخی از مهمانخانه‌ها و مسافرخانه‌های موجود.

ب - نوسازی و تجهیز ۱۰۰ چایخانه واقع در راههای منطقه‌ای.

ج - احداث ۶۰ مهمانسرای شهری (‌متل) در شهرهای واقع در مسیر جهانگردی که تأسیسات پذیرایی مناسب ندارند.

‌د - احداث ۲۰ اردوگاه جهانگردی مجهز به رستوران به ظرفیت ۶۰۰ چادر ۴ تا ۸ نفره.

ه - احداث ۳ اقامتگاه جوانان به ظرفیت ۴۰۰ تختخواب.

‌و - ایجاد مراکز جهانگردی در شش مرکز جهانگردی - جزیره مینو (‌صلبوخ) کرند - کلاردشت - گاجره - لاریجان - سرعین (‌اردبیل).

‌ز - ایجاد ۵۰۰ اتاق به صورت خانه زواری در دو شهر زیارتی مشهد و قم.

ح - تجهیز ده پارک جنگلی برای استفاده مسافران و سیاحان.

هدف در زمینه تبلیغاتویرایش

۳ - هدف در زمینه تبلیغات، تشویق جهانگردان به مسافرت به ایران و ترغیب ایرانیان به سفر در داخل کشور و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن‌معاشرت و برخورد و رعایت ادب و احترام نسبت به عموم جهانگردان می‌باشد.

برنامه‌های مشخص تبلیغاتی بدین منظور تهیه شده و در طی دوره برنامه اجراء خواهد گردید.

اصول، خط مشی‌ها و سیاست‌های اجراییویرایش

اصول، خط مشی‌ها و سیاستهای اجرایی

۴ - اصول برنامه جلب سیاحان به شرح زیر است:

‌الف - تأکید خاص در مورد افزایش مسافرت خارجیان به کشور ایران.

ب - به منظور تأمین حداکثر بهره‌برداری از سرمایه‌گذاریهای کنونی و آینده جریان جهانگردی به مناطق و مسیرهایی که زیر بنای اقتصادی در آن مناطق‌ساخته و آماده شده سوق داده می‌شود.

ج - در این برنامه حتی‌المقدور سهم بیشتری برای سرمایه‌گذاران خصوصی منظور شده‌است ولی از آنجا که سود حاصل از سرمایه‌گذاری در تأسیسات‌جهانگردی برای بخش خصوصی در مقایسه با سایر رشته‌های فعالیت اقتصادی بالنسبه قلیل است ناچار دولت باید یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم یااز طریق اعطاء وام و اعتبار در توسعه تأسیسات مربوط به سیاست جهانگردی دخالت نماید. بدین منظور سازمان خاصی جهت تجهیز و بهره‌برداری این‌قبیل تأسیسات به وجود خواهد آمد. صرف سرمایه‌های عمومی در توسعه تأسیسات جهانگردی برای موارد ضروری یعنی در مواردی که سرمایه‌گذارخصوصی قادر یا مایل به سرمایه‌گذاری نیست در نظر گرفته شده‌است.

خط مشی‌ها و سیاست‌های اجراییویرایش

۵ - خط مشی‌ها و سیاستهای اجرایی برنامه چهارم جهانگردی به طور کلی عبارتند از:

‌الف - ایجاد همکاری لازم بین سازمانهای دولتی در امور جهانگردی.

ب - جلب همکاری شهرداریها به منظور رفع احتیاجات جهانگردان.

ج - نظارت کلی در امور هتلها - مهمانسراها و مسافرخانه‌ها و سعی در بالا بردن استاندارد آنها.

‌د - تجدید نظر در آیین‌نامه اعطای وام به ساختمان هتل‌ها و مهمانسراها و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در این امر.

ه - سعی در تقلیل کرایه اتاق و هزینه هتلها از طریق کمکهای قانونی مانند معافیت از سود بازرگانی یا اعطای اعتبارات بلند مدت یا کم بهره.

‌و - تجهیز مؤسسات پذیرایی و ایجاد مهارتهای لازم در صنعت جهانگردی.

‌ز - تربیت فنی و تعلیم مهارتهای حرفه‌ای لازم به افراد شاغل در امور جهانگردی.

ح - اجباری کردن ثبت آژانسهای مسافرتی و نظارت مستمر بر نحوه کار و نرخ حق‌العملهای آنان.

ط - ارشاد آژانسها در تنظیم گشتهای داخلی برای گروههای مختلف سیاحان خارجی.

ی - سعی در عرضه آثار و فرآورده‌های فرهنگ و تمدن ایران (‌اعم از نمایش - هنرهای فولکلوریک - کالاهای سوغاتی - غذا و آشامیدنی) به نحومطمئن و مناسب.

ک - ارشاد اقتصادی و فنی افراد و مؤسساتی که در صنعت جهانگردی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

ل - استفاده از فیلمهای جلب سیاحان در خارج و داخل کشور و استفاده آموزشی در مدارس از آن فیلمها.

م - همکاری با مراکز صنایع کوچک و دستی وزارت اقتصاد و سعی در معرفی هر چه بیشتر فرآورده‌های این مراکز به جهانگردان خارجی از طریق ایجادنمایشگاه و فروشگاه در کلیه هتلهای بزرگ و مراکز جهانگردی.

ن - ایجاد فروشگاههای آزاد در فرودگاههای بین‌المللی.

س - اقدام در تثبیت قیمت و بهبود کیفیت کالاهای مورد توجه سیاحان از طریق مشخص کردن فروشگاههای قابل اعتماد و اعطای علامت خاص به‌آنان و معرفی این فروشگاهها به سیاحان.

ع - سعی در ترویج استفاده از کالاهای ساخت ایران در تزیین ساختمانها و مؤسسات پذیرایی.

اعتبارات عمرانیویرایش

اعتبارات عمرانی جهانگردی و جلب سیاحان در برنامه چهارم

۶ - هزینه‌های عمرانی که از بخش دولتی طی برنامه چهارم جهت اجرای این برنامه پیش‌بینی گردیده ۳،۸ میلیارد ریال به شرح جدول زیر خواهد بود.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۲۶۴