راهنما:راهنمای تازه‌واردان درباره حذف

2 نوشتار اصلی برای حذف آثار و دیگر صفحه‌های ویکی‌نبشته وجود دارد. این صفحه مروری از هر دو را ارائه می‌کند.

اگر اثری از طریق مظنون شدن به حق تکثیر باید حذف شود، آنگاه نقض احتمالی حق تکثیر (possible copyright violations) باید استفاده گردد. برای موارد دیگر، نظرخواهی برای حذف را استفاده کنید.

تخلف حق تکثیر ویرایش

اگر اثری را در ویکی‌نبشته پیدا کردید که باور دارید در ایالات متحده آمریکا قانون حق تکثیر را نقض کرده است:

  1. الگو {{نقض حق تکثیر}} را به صفحه (فقط زیر عنوان) بیافزایید. در این صورت نوشتار در زیر آن به نمایش در نخواهد آمد.
  2. به ویکی‌نبشته:نقض حق تکثیرهای احتمالی بروید.
  3. روی «عنوان جدید» کلیک کنید.
  4. اگر ممکن است، از پیوند درون‌ویکی به عنوان خط موضوع (the subject line) استفاده کنید.
  5. در متن، توضیح دهید که چرا فکر می‌کنید این اثر، ناقض حق کثیر است. با چهار مَد ~~~~ صفحه را امضا و ذخیره کنید.

به دنبال آن، کاربران دیگر ممکن است نظراتی را ثبت کنند که ممکن است از حذف حمایت بیشتری کند یا اینکه با آن مخالفت شود. اینجا ملاک تعداد رای نیست. هر کاربر باید همچنین دلیل خودش را ارائه کند. سرانجام یک مدیر مبحث را جمع‌بندی می‌کند و می‌بندد؛ یا اثر آن را حذف می‌کند یا اینکه بنا بر دلیل‌ها، اثر را ابقا می‌کند.

راهنمای حق‌تکثیر برای تازه‌کارها، و صفحه‌های مرتبط، می‌تواند در مشخص کردن رخ دادن یا ندادن نقض حق تکثیر سودمند باشد.

حذف عمومی ویرایش

همچنین ببینید ویرایش