ویکی‌نبشته:تازه‌ها

تازه‌ها
میانبُر:
ون:تازه

تازه‌ها، رویدادها و دگرگونی‌ها ویکی‌نبشته در اینجا می‌آید:

 • ۱ ژانویه ۲۰۱۲ - گذری بر دستاورد کوشش‌های کاربران ویکی‌نبشته در سال ۲۰۱۱ - سال ۲۰۱۱ برای ویکی‌نبشته سال پربار و موفقیت‌آمیزی بود. شمار بازدیدهای ماهانه از ویکی‌نبشته دوبرابر شد از ۲۳۷۰۰۰ بازدید به ۴۸۴۰۰۰ بازدید افزوده شد. روزانه ویکی‌نبشته بیش از ۱۶۰۰۰ بازدیدکننده دارد. بدین روی ویکی‌نبشته در جامعه ویکی‌سورس‌ها از جایگاه بیست و دوم به پایه سیزدهم رسید. هم‌چنین شمار ویرایش‌های ویکی‌نبشته در سال ۲۰۱۱ بیش از دو برابر شد و بدین روی که ویکی‌نبشته جایگاه دوم را در ویرایش میان ویکی‌سورس‌ها پیداکند. از همه کاربران فعال که با ویرایش‌های خود در گسترش ویکی‌نبشته یاری کرده‌اند سپاسگزاریم. امیدوارم که در سال ۲۰۱۲ این روند پیوسته افزوده شود و ویکی‌نبشته یکی از پربارترین ویکی‌سورس‌ها شود.


 • ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ فضای نام مولف به پدیدآورنده دگرگون شد. با گسترش ویکی‌نبشته و با افزوده شدن ترانه‌سرایان، آهنگ‌سازان، چامه‌سرایان و دیگر پدیدآورندگان نوشتارها و دیگر آثار هنری به درونمایه ویکی‌نبشته بر پایه فرانمودهای قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان الگو:پدیدآورنده جایگزین الگو:مولف شد.
 • ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱ ورودی به سامانه از راه سرورهای امن به راه انداخته‌شد. از این پس از ورودی امن وارد سامانه شوید.
 • ۸ سپتامبر ۲۰۱۱ رده‌بندی صفحات رده‌بندی نشده آغاز شد برای آسان ساختن بازیابی درونمایه ویکی‌نبشته
 • ۱۵ آگوست ۲۰۱۱ ورودی کاربران دوباره نوشته شد و تکمیل شد.
 • ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۱ صفحه اصلی بر پایه ویکی‌سورس نوسازی شد. برنامه‌ریزی شده‌است:
  • که همه صفحات راهنما و ویکی‌نبشته: دوباره نویسی شوند. این کار در چهارچوب برگردان درست از اصل نوشتار ویکی‌سورس و با اعتبار و برگردان به زبان پارسی روان و خواندنی انجام می‌شود.
  • سیستم رده‌بندی دوباره سازی شود برای آسان ساختن بازیابی و جستجوی درونمایه ویکی‌نبشته.
  • ساختن درگاه‌ها برای گردآوری موضوعی درونمایه ویکی‌نبشته زیر یک چتر.
  • صفحات راهنما دوباره نویسی شوند. این در چهارچوب برگردان درست از اصل نوشتار ویکی‌سورس و پارسی‌نویسی، درونمایه پیوندهای به رنگ قرمز نوشته شود بدین معنا که همه صفحات راهنما ایجاد و با نوشتار درست راهکارها را به کاربران نشان دهند.