ویکی‌نبشته:ورودی کاربران

ورودی کاربران
پیش از اقدام به هر کاری راهنمای کوتاه را مطالعه کنید.
وضعیت برگه شمار
هم‌سنجی‌شده ۶٬۱۳۸
نمونه‌خوانی‌شده ۷٬۵۷۱
مشکل‌دار ۱۵۷
نمونه‌خوانی‌نشده ۹۳۴
بی‌نوشته ۱٬۵۵۱
وضعیت فهرست‌ها شمار
هم‌سنج‌شده ۳۷
منتطر هم‌سنجی ۴۹
منتظر نمونه‌خوانی ۲٬۳۲۹
منتظر همتایابی و جداسازی ۰
منتظر نویسه‌خوان ۰
منتظر بازسازی ۲۴
منتظر رسیدگی به پرونده ۱۷۲
وضعیت نامشخص ۱۳

وضعیت آثار موجود در ویکی‌نبشته:

عنوان فهرست پدیدآورنده سال موضوع نوع قلم شمار برگ‌ها پیشرفت در
هم‌سنجی
تولدی دیگر فهرست فروغ فرخزاد ۱۳۴۲ شعر چاپی ۱۷۸
%۱۰۰
فرمان شاه عباس یکم فهرست شاه عباس اول ۱۰۲۳ قمری نامه/تاریخی خطی ۲
%۱۰۰
تاریخچه شیر و خورشید فهرست احمد کسروی ۱۳۰۹ نثر چاپی ۲۲
%۱۰۰
سگ ولگرد فهرست صادق هدایت ۱۳۴۲ نثر چاپی ۱۶۷
%۱۰۰
آذری یا زبان باستان آذربایجان فهرست احمد کسروی ۱۳۰۴ نثر چاپی ۵۵
%۱۰۰
نامه سران جبهه ملی به محمدرضا پهلوی فهرست سنجابی/بختیار/فروهر ۱۳۵۶ نامه/تاریخی خطی ۲
%۱۰۰
سلامان و ابسال فهرست جامی/سرافراز ۱۳۱۵ شعر/پندآموز چاپی ۶۴
%۱۰۰
دیوان حافظ فهرست حافظ/قزوینی و غنی ۱۳۲۰ شعر/غنایی خطی ۵۳۳
%۱۰۰
مدیر مدرسه فهرست جلال آل‌احمد ۱۳۴۵ نثر چاپی ۱۷۱
%۱۰۰
سنگی بر گوری فهرست جلال آل‌احمد ۱۳۶۰ نثر چاپی ۹۸
%۱۰۰
مشکل نیما یوشیج فهرست جلال آل‌احمد ۱۳۴۵ نثر چاپی ۲۵
%۱۰۰
نامه تیمور به شارل ششم پادشاه فرانسه فهرست تیمور گورکانی ۸۰۵ قمری نامه/تاریخی خطی ۱
%۱۰۰
تاریخ مشروطه ایران جلد ۱ فهرست احمد کسروی ۱۳۱۹ نثر/تاریخی چاپی ۴۰۷
%۱۰۰
تاریخ مشروطه ایران جلد ۲ فهرست احمد کسروی ۱۳۱۹ نثر/تاریخی چاپی ۴۰۴
%۱۰۰
اصول مذهب دیوانیان فهرست میرزا ملکم‌خان ۱۲۸۶ نثر چاپی ۱۸
%۱۰۰
چرند و پرند فهرست علی‌اکبر دهخدا ۱۳۴۱ نثر چاپی ۱۴۲
%۱۰۰
قرار داد خرید اسلحه بین ایران و فرانسه فهرست مازندرانی و ماتیو گاردان ۱۸۰۸ میلادی نامه/تاریخی نثر ۱
%۱۰۰
نامه عباس میرزا به ناپلئون فهرست عباس‌میرزا ۱۸۰۸ میلادی نامه/تاریخی خطی ۱
%۱۰۰
از رنجی که می‌بریم فهرست جلال آل‌احمد ۱۳۵۷ نثر چاپی ۸۱
%۱۰۰
بهائی‌گری فهرست احمد کسروی ۱۳۲۲ نثر/تاریخی چاپی ۲۹
%۱۰۰
دکتر فاستوس فهرست مارلو / صورتگر ۱۳۵۹ نثر/داستانی چاپی ۹۷
%۱۰۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس فهرست جلد۱ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی ۴۰۲
%۱۰۰
مصوبات دوره اول مجلس شورای ملی فهرست جلد۱ مجلس شورای ملی ۱۳۱۸ نثر/حقوقی چاپی ۲۵۱
%۱۰۰
غرب‌زدگی فهرست جلال آل‌احمد ۱۳۸۵ نثر چاپی ۱۹۵
%۱۰۰
حکمت سقراط و افلاطون فهرست، جلد ۱ افلاطون/فروغی ۱۳۱۶ نثر چاپی ۲۷۶
%۱۰۰
نشان‌های دولت ایران فهرست ناشناس ۱۲۳۶ نثر خطی ۱۲
%۱۰۰
نیرنگستان فهرست صادق هدایت ۱۳۴۲ نثر/داستانی چاپی ۲۰۲
%۱۰۰
مسخ فهرست کافکا/هدایت/قائمیان ۱۳۴۴ نثر/داستانی چاپی ۲۰۱
%۱۰۰
خاطرات علینقی عالیخانی فهرست لاجوردی ۱۳۶۴ نثر/مصاحبه چاپی ۳۲۳
%۱۰۰
شاهنامۀ فردوسی جلد ۱ فهرست فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی ۲۸۹
%۱۰۰
ترانه‌های خیام فهرست خیام/هدایت ۱۳۴۲ نثر/شعر چاپی ۱۱۳
%۱۰۰
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان فهرست مجلس شورای ملی ۱۳۴۸ نثر خطی ۱۰
%۱۰۰
فهرست پدیدآورنده سال موضوع نوع قلم تطابق با نویسه‌خوان شمار برگ‌ها پیشرفت در
هم‌سنجی
اورازان جلال آل‌احمد ۱۳۴۹ نثر چاپی بالا ۹۸
%۱۱
پرچم سال۱ ش۱ احمد کسروی ۱۳۲۲ نثر چاپی متوسط ۵۴
%۱۸
شرف، جلد ۲ و ۳ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۸
شرف، جلد ۴ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۵ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۶ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۷ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۸ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۹ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۱۰ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۱۱ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۱۲ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۱۳ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۱۴ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۱۵ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۱۶ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
شرف، جلد ۱۷ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی چاپی بالا ۴
بخوانند و داوری کنند احمد کسروی ۱۳۲۳ نثر چاپی بالا ۹۰
مسالک‌المحسنین عبدالرحیم طالبوف ۱۳۵۶ نثر چاپی بالا ۲۹۴
خطابهٔ تقی‌زاده تقی‌زاده ۱۳۳۸ نثر چاپی بالا ۱۳۹
کتابچه قانون نظامیه سپهدار اعظم ۱۲۴۴ نثر خطی غیرممکن ۶۴
%۳۴
دستورالعمل تذکره مرور وزارت خارجه ۱۲۶۰ نثر خطی غیرممکن ۱۱
گروه محکومین کافکا/هدایت/قائمیان ۱۳۴۳ نثر/داستانی چاپی بالا ۱۵۶
%۲۰
رباعیات خیام (تصحیح وینفیلد) خیام/وینفیلد ۱۲۶۲ شعر چاپی بالا ۳۹۶
تاریخ مختصر احزاب سیاسی پس از شهریور ماه ۱۳۲۰ عبدالصاحب صفائی ۱۳۲۷ نثر چاپی بالا ۵۰
نادره ایام حکیم عمر خیام و رباعیات او خیام/یکانی ۱۳۴۲ نثر و شعر چاپی بالا ۴۲۹
رباعیات خیام (تصحیح فروغی و غنی) خیام/فروغی/غنی ۱۳۳۹ نثر و شعر خطی غیرممکن ۱۵۳
کلیات سعدی سعدی/فروغی ۱۳۲۰ نثر و شعر چاپی بالا ۱۲۸۹
%۴۲
رباعیات خیام خیام/رمضانی ۱۳۱۵ شعر چاپی بالا ۲۱۰
فهرست پدیدآورنده
/مصحح
سال موضوع نوع
قلم
تطابق با
نویسه‌خوان
شمار
برگ‌ها
پیشرفت در
پیاده‌سازی و نمونه‌خوانی
مصوبات دوره دوم مجلس شورای ملی جلد ۲ مجلس شورای ملی ۱۳۱۸ نثر/حقوقی چاپی بالا ۴۲۰
%۱۸
کتاب شاهنامه جلد۱ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۶۲۴
%۳۳
کتاب شاهنامه جلد۲ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۵۹۷
کتاب شاهنامه جلد۳ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۶۴۱
کتاب شاهنامه جلد۴ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۶۸۳
شاهنامهٔ فردوسی جلد دیباچه فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۱۷۰
%۷۴
شاهنامهٔ فردوسی جلد۲ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۳۵۸
%۷۴
شاهنامهٔ فردوسی جلد۳ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۳۲۱
شاهنامهٔ فردوسی جلد۴ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۳۷۲
شاهنامهٔ فردوسی جلد۵ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۳۵۴
شاهنامهٔ فردوسی جلد۶ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۳۵۹
شاهنامهٔ فردوسی جلد۷ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۲۵۸
روزنامه وقایع اتفاقیه جلد۱ دربار قاجار ۱۲۶۵ نثر/خبری/تاریخی خطی غیرممکن ۲۰۰
%۱۸
زندگانی من احمد کسروی ۱۳۲۳ نثر/زندگینامه چاپی بالا ۹۳
%۸۰
خاطرات و خطرات مهدی‌قلی هدایت ۱۳۴۴ نثر/زندگینامه/تاریخی چاپی متوسط ۵۷۷
%۲۰
دیوان انوری انوری/نفیسی ۱۳۳۷ شعر/غنایی/مدح چاپی بالا ۶۲۹
تاریخ منتظم ناصری جلد۱ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۰ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۳۱۲
تاریخ منتظم ناصری جلد۲ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۰ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۳۹۶
تاریخ منتظم ناصری جلد۳ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۰ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۴۵۰
رباعیات خیام عمر خیام ۱۲۳۰ شعر/غنایی خطی غیرممکن ۲۰۱
%۱۰
ایران از آغاز تا اسلام محمد معین ۱۳۳۶ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۲۷۲
بابک خرمدین، دلاور آذربایجان سعید نفیسی ۱۳۳۳ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۵۱
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۲ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۹
%۱۱
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۳ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۱
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۴ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۵۸
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۵ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۶۲
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۶ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۳۹
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۷ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۴۷
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۸ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۴
کتاب مقدس (عهد عتیق و جدید) بریتیش سوسائیتی ۱۳۰۴ نثر/دینی چاپی پایین ۱۸۱۸
مخزن الاسرار نظامی گنجوی ۱۱۸۰ شعر/پندآموز خطی غیرممکن ۱۵۲
روزنامه سفر ناصرالدین‌شاه به خراسان حکیم‌الممالک ۱۲۸۶ نثر/سفرنامه خطی غیرممکن ۵۱۲
مثنوی معنوی مولوی/نیکلسون ۱۳۳۶ شعر/پندآموز چاپی بالا ۱۳۴۱
منطق‌الطیر عطار/دوتاسی ۱۲۳۶ شعر/پندآموز چاپی متوسط ۱۹۱
%۱۰
هما محمد حجازی ۱۳۳۹ نثر/داستانی چاپی بالا ۱۸۴
سفرنامه ناصرخسرو ناصرخسرو/غنی‌زاده ۱۳۰۱ نثر/سفرنامه چاپی بالا ۲۴۴
زادالمسافرین ناصرخسرو ناصرخسرو/بذل‌الرحمان ۱۳۰۱ نثر/پندآموز چاپی بالا ۵۵۲
هزار و یک سخن امیرقلی امینی ۱۲۹۹ نثر/فولکلور چاپی متوسط ۸۶
%۶۷
تفسیر یعقوب چراغی یعقوب چراغی نثر/دینی خطی غیرممکن ۱۹۳
عمل صالح یا تاریخ کامل امپراتور شاه جهان کنبو/یزدانی ۱۳۰۱ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۷۴
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۱ رکن‌زاده ۱۳۳۷ نثر/مرجع چاپی بالا ۶۰۹
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۲ رکن‌زاده ۱۳۳۹ نثر/مرجع چاپی بالا ۷۱۳
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۳ رکن‌زاده ۱۳۳۹ نثر/مرجع چاپی بالا ۷۵۸
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۴الف رکن‌زاده ۱۳۴۰ نثر/مرجع چاپی بالا ۵۸۴
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۴ب رکن‌زاده ۱۳۴۰ نثر/مرجع چاپی بالا ۵۷۹
سفرنامهٔ چین نقاش تبریزی ۱۳۰۱ نثر/سفرنامه خطی پایین ۷۳
دیوان شمس‌الشعرا سروش اصفهانی ۱۳۰۱ شعر/غنایی خطی غیرممکن ۲۴۴
سفرنامهٔ لندن بهادر معتمد ۱۳۰۱ نثر/سفرنامه خطی غیرممکن ۱۲۲
ایران‌نامه میرزا عباس شوشتری ۱۳۰۴ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۶۱۹
چهار مقاله نظامی/قزوینی ۱۳۰۶ نثر/پندآموز چاپی بالا ۱۳۹
%۱۶
قران السعدین امیرخسرو دهلوی ۱۳۰۷ شعر/پندآموز خطی غیرممکن ۵۱۲
زین الاخبار گردریزی/ناظم ۱۳۰۷ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۴۲
اصول آدمیت میرزا ملکم خان ۱۳۱۰ نثر/پندآموز چاپی پایین ۸۶
فرهنگ نوبهار جلد۲ مدرس خیابانی ۱۳۱۰ نثر/مرجع چاپی بالا ۴۵۰
المعجم فی معائیر اشعار العجم رازی/قزوینی ۱۳۱۰ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۸
شماره‌های ماهنامه شرف ۸۷ شماره اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی خطی غیرممکن ۳۴۸
%۱۰
تاریخ طبرستان جلد۱ ابن اسفندیار/اقبال ۱۳۲۰ نثر/تاریخی چاپی بالا ۵۳۹
تاریخ جهانگشای جلد۲ جوینی/قزوینی ۱۲۹۴ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۱۸
تاریخ جهانگشای نادری استرآبادی/قاضی ابراهیم ۱۲۵۵ نثر/تاریخی خطی پایین ۳۲۷
ناسخ التواریخ: تاریخ سلاطین قاجاریه لسان‌الملک سپهر
تاریخ قم قمی/تهرانی ۱۳۱۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۶۱
تاریخ رویان اولیاءالله/خلیلی ۱۳۱۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۱۵۱
تاریخ چین محمدزمان خان ۱۲۴۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۱۰۹
تاریخ ایران (مغول تا افشار) پازوکی ۱۳۱۶ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۲۸
تاریخ گیلان شودزکو/گیلک ۱۳۰۷ نثر/تاریخی چاپی پایین ۹۵
تاریخ سیستان ؟/بهار ۱۳۱۴ نثر/تاریخی چاپی بالا ۵۴۷
تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر نفیسی ۱۳۴۵ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۷۰
%۱۸
تاریخ هندوستان مارشمن/عبدالرحیم ۱۲۳۸ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۴۹۹
تاریخ منطقی حسن‌خان تفرشی ۱۲۹۳ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۵۳۱
تاریخ سلاطین ساسانی راولینسون/فروغی ۱۲۷۴ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۲۵۹
تاریخ محاربه روس و ژاپن جلد۵ /طرزی ۱۲۹۶ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۱۴
تاریخ تمدن جدید اقبال ۱۳۲۰ نثر/تاریخی چاپی بالا ۳۷۹
تاریخ نهضت ایران مدیر حلاج ۱۳۱۲ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۸۵
تاریخ معاصر جلد۱ نفیسی ۱۳۳۵ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۳۰
تاریخ سیاسی و دیپلماسی جلد۱ بینا ۱۳۳۷ نثر/تاریخی چاپی بالا ۳۷۵
مجمع التواریخ میرزا محمدخلیل/اقبال ۱۳۲۸ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۷۷
تاریخ گیتی گشا موسوی اصفهانی/نفیسی ۱۳۱۷ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۵۹
نادرشاه لارنس لاکهارت ۱۳۳۱ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۴۹
شهریاران گمنام کسروی ۱۳۰۸ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۵۸
سندبادنامه ظهیری/قویم ۱۳۳۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۱۶۶
دام صیادان صوفی ۱۲۹۶ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۱۷۸
دختر همسایه جواد فاضل ۱۳۳۱ نثر/داستانی چاپی بالا ۸۸
فرزند عشق جواد فاضل ۱۳۳۵؟ نثر/داستانی چاپی بالا ۱۳۶
ماجری جواد فاضل ۱۳۳۲ نثر/داستانی چاپی بالا ۲۶۶
تاریخ فرهنگ ایران عیسی صدیق ۱۳۵۵ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۸۶
سرچشمه تصوف در ایران سعید نفیسی ۱۳۴۵ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۷۹
مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی ۱۳۱۹ نثر/مذهبی خطی غیرممکن ۶۱۸
%۱۹
ایرانیان در گذشته و حال وولفسون/انصاری ۱۳۰۹ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۸۷
تاریخ شاهنشاهی رضاشاه پهلوی امیرطهماسبی ۱۳۰۵ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۷۷۵
هفت اقلیم جلد۱ امین احمد رازی ۱۳۱۸ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۴۰
خیالیات جلد۱ خلیلی ۱۳۰۹ نثر/داستانی چاپی بالا ۱۰۵
انگشتر الماس جلد۱ امید ۱۳۰۹ نثر/داستانی چاپی بالا ۲۵۲
دانشگاه تهران جلد۱ دانشگاه تهران ۱۳۱۸ نثر/توصیفی چاپی بالا ۵۶۴
دانشگاه تهران جلد۲ دانشگاه تهران ۱۳۲۰ نثر/توصیفی چاپی بالا ۲۱۵
نسیم شمال جلد۱ شرف‌الدین رشتی ۱۳۰۸ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۳۱۵
ظفرنامه جلد۱ شرف‌الدین علی یزدی ۱۲۶۶ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۸۴۷
دانشنامه علایی جلد۱ بوعلی سینا/خراسانی ۱۳۱۵ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۲۳۵
قرآن فارسی ترجمه بصیر الملک ۱۳۱۵ نثر/دینی چاپی بالا ۸۹۶
%۳۱
تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی جلد ۱ نفیسی ۱۳۳۴ نثر/ادبی چاپی بالا ۱۲۷۸
تاریخ ایران باستان دیاکونوف/ارباب ۱۳۴۶ نثر/تاریخی چاپی بالا ۵۳۳
گلستان سعدی سعدی/فروغی نثر/ادبی چاپی بالا ۲۰۴
%۲۰
دیوان صفی‌علیشاه صفی‌علیشاه ۱۳۳۶ شعر/عرفانی چاپی بالا ۳۰۷
دیوان باباطاهر باباطاهر/قمشه‌ای ۱۳۳۲ شعر/عرفانی خطی غیرممکن ۸۰
ابوعبدالله رودکی و آثار منظوم رودکی رودکی/میرزایف ۱۳۳۷ شعر/غنایی خطی پایین ۶۵۳
تاریخ زبان و ادبیات ایران در عصر خلافت عرب مهرین ۱۳۵۱ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۴۶
تاریخ زبان و ادبیات ایران در عصر سامانیان و غزنویان مهرین ۱۳۵۲ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۹۴
تاریخ زبان و ادبیات ایران از طغرل تا هلاکو مهرین ۱۳۵۲ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۳۸
تاریخ زبان و ادبیات ایران در خارج از ایران مهرین ۱۳۵۲ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۷۴
خاطرات ابوالحسن ابتهاج لاجوردی ۱۳۶۱ نثر/مصاحبه چاپی بالا ۱۰۰۱
دنیا، خانه‌ی من است یوشیج ۱۳۵۶ نثر/ادبی چاپی بالا ۱۴۴
رستم در قرن بیست و دوم صنعتی‌زاده ۱۳۱۶ نثر/ادبی چاپی متوسط ۱۶۵
زیبا حجازی ۱۳۴۵ نثر/ادبی چاپی بالا ۴۵۴
سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی موریه ۱۳۳۰ نثر/ادبی چاپی بالا ۲۴۳
داروغهٔ اصفهان مستعان‌السلطان ۱۳۰۴ نثر/ادبی چاپی متوسط ۱۰۸
شلوارهای وصله‌دار پرویزی ۱۳۵۳ نثر/ادبی چاپی بالا ۱۷۲
شمس و طغرا جلد ۱ میرزاخسروی ۱۳۴۳ نثر/ادبی چاپی بالا ۴۰۲
شمس و طغرا جلد ۲ میرزاخسروی ۱۳۴۳ نثر/ادبی چاپی بالا ۲۲۶
شمس و طغرا جلد ۳ میرزاخسروی ۱۳۴۳ نثر/ادبی چاپی بالا ۳۴۲
فرنگیس نفیسی ۱۳۳۸ نثر/ادبی چاپی بالا ۱۸۶
مرقد آقا یوشیج ۱۳۳۹ نثر/ادبی چاپی بالا ۹۰
مازیار هدایت ۱۳۴۲ نثر/داستانی چاپی بالا ۱۴۲
سرگذشت کندوها جلال آل‌احمد ۱۳۵۰ نثر/داستانی چاپی بالا ۷۶
سه مقالهٔ دیگر جلال آل‌احمد ۱۳۴۲ نثر چاپی بالا ۹۶
اوراق پراکنده جناب‌زاده ۱۳۱۲ نثر چاپی متوسط ۱۹۲
بانوان واژون‌بخت گلشن ۱۳۰۹ نثر چاپی متوسط ۱۴۰
سخن‌سنجی صورتگر ۱۳۴۸ نثر چاپی بالا ۲۲۱
تاجر ونیسی شکسپیر/بهمنیار ۱۳۱۶ نثر چاپی بالا ۴۹
جزیرهٔ گنج استیونسون/تربیت ۱۳۳۶ نثر چاپی بالا ۲۶۰
شاهکارهای شکسپیر شکسپیر/امیرسلیمانی ۱۳۰۷ نثر چاپی بالا ۷۰
خاله سوسکه و آقا موشه نثر چاپی بالا ۲۰
بیوگرافی و خاطرات یک خر سگور/اعتمادالسطلنه ۱۳۰۰ نثر چاپی بالا ۱۳۰
پریرویان ناکام پی‌یر لوتی/قویم ۱۲۹۲ نثر چاپی بالا ۱۸۵
دستور سخن حبیب اصفهانی ۱۲۸۹ نثر چاپی پایین ۱۸۷
سلسلةالنسب صفویه پیرزاده زاهدی ۱۳۴۳ نثر چاپی بالا ۱۱۶
فارس و جنگ بین‌الملل جلد ۱ و ۲ رکن‌زاده-آدمیت ۱۳۵۷ نثر چاپی بالا ۵۳۰
سرگذشت رضاشاه بینا ۱۳۲۱ نثر چاپی بالا ۱۰۵
روزنامهٔ قانون میرزاملکم‌خان ۱۳۶۹ نثر چاپی بالا ۱۹۹
طریقهٔ وصول به شهود علی الحسینی ۸۹۹ نثر خطی غیرممکن ۳۵
زندگینامهٔ جبار باغچه‌بان باغچه‌بان ۱۳۵۶ نثر چاپی بالا ۱۹۷
وحیدنامه بصیری ۱۳۳۸ نثر چاپی بالا ۱۳۷
اکونومی پلتیک محمدعلی فروغی ۱۲۷۶ نثر خطی غیرممکن ۱۳۶
تعداد نفوس شهر تهران نامشخص ۱۲۲۹ نثر خطی غیرممکن ۵۰
%۲۲
بوف کور صادق هدایت ۱۳۱۵ نثر/داستانی خطی غیرممکن ۱۴۴
%۴۷
سیر حکمت در اروپا محمدعلی فروغی ۱۳۴۴ نثر چاپی بالا ۸۴۹
%۱۵
خلاصهٔ شاهنامه فردوسی/فروغی ۱۳۱۳ شعر چاپی بالا ۴۰۴
انوار سهیلی واعظ کاشفی/جرت ۱۲۵۸ نثر/داستانی خطی غیرممکن ۶۳۷
تذکرۀ الاولیاء، جلد اول عطار/نیکلسون ۱۲۸۳ نثر چاپی متوسط ۴۵۳
تذکرۀ الاولیاء، جلد دوم عطار/نیکلسون ۱۲۸۶ نثر چاپی متوسط ۴۹۵
ویس و رامین فخرالدین گرگانی/مینوی ۱۳۱۴ شعر چاپی بالا ۵۲۹
نوروزنامه خیام/مینوی ۱۳۱۲ نثر چاپی بالا ۱۷۷
وضع ملت و دولت دربار در دورهٔ شاهنشاهی ساسانیان کریستنسن/مینوی ۱۳۱۴ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۲۳
صلاح‌الدین ایوبی و بنگیان، قسمت اول جرجی زیدان/مینوی ۱۳۰۴ نثر چاپی متوسط ۲۳۶
صلاح‌الدین ایوبی و بنگیان، قسمت دوم جرجی زیدان/مینوی ۱۳۰۴ نثر چاپی متوسط ۱۹۳
نقد حال مجتبی مینوی ۱۳۵۱ نثر چاپی بالا ۵۵۹
مجموعه مقالات صمد بهرنگی صمد بهرنگی ۱۳۴۸ نثر چاپی بالا ۳۰۶
شش مقاله درباره‌ی شناخت و تاریخ صمد بهرنگی ؟ نثر چاپی بالا ۱۱۰
کندوکاو در مسائل تربیتی ایران صمد بهرنگی ؟ نثر چاپی بالا ۱۲۱
اولدوز و کلاغها صمد بهرنگی ۱۳۴۴ نثر چاپی بالا ۷۹
%۸۴
ناقوس نیما یوشیج ۱۳۴۶ شعر چاپی بالا ۸۹
یک چاه و دو چاله جلال آل‌احمد ۱۳۴۳ نثر چاپی بالا ۵۲
قصه‌های بهرنگ صمد بهرنگی ۱۳۵۶ نثر چاپی بالا ۳۷۰
%۹۸
وقایع روزانه دربار ناصرالدین شاه اعتمادالسلطنه نثر چاپی بالا ۱۹۸
کلیله و دمنه نصرالله منشی/قریب ۱۳۲۷ نثر و شعر چاپی بالا ۳۸۹
دیوان پروین اعتصامی پروین اعتصامی ۱۳۳۳ شعر چاپی بالا ۳۶۴
بیست مقاله قزوینی/پورداود/اقبال ۱۳۳۲ نثر چاپی بالا ۵۵۲
تاریخ مشروطهٔ ایران جلد ۳ احمد کسروی ۱۳۱۹ نثر/تاریخی چاپی بالا ۳۳۸
%۸۵
دیوان ایرج میرزا ایرج میرزا شعر چاپی بالا ۲۱۲
مذاکرات مجلس شورای ملی مجلس شورای ملی ۱۳۲۹ نثر چاپی بالا ۵
%۶۰
مذاکرات مجلس دورهٔ اول تقنینیه جلد ۱ مجلس شورای ملی ۱۳۲۵ نثر چاپی بالا ۱۱
تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر ، جلد ۱ نفیسی ۱۳۲۵ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۳۰
%۸۰
دیوان شعر محمدتقی بهار، ج۱ محمدتقی بهار ۱۳۵۳ شعر چاپی بالا ۸۸۷
دیوان شعر محمدتقی بهار، ج۲ محمدتقی بهار ۱۳۳۶ شعر چاپی بالا ۵۷۵
کتابچه لغتهای نو وزارت مالیه ۱۳۱۶ نثر چاپی بالا ۲۸
نفتنامه محمود والانژاد ۱۳۳۰ نثر چاپی بالا ۲۵
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۱ ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۲۵۳
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۲ ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۳۲۸
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۳ ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۳۳۳
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۴ ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۶۰۲
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۵ ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۵۲۲
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۶ ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۳۸۴
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۷ ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۲۵۰
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۸ ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۴۶۲
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۹ ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۴۵۳
فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۱۰ ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۲۳۱
فرهنگ جغرافیایی ایران، اعلام ارتش ۱۳۲۸ نثر چاپی متوسط ۵۱۶
کلید خلیج فارس سرلشکر مقتدر ۱۳۳۳ نثر چاپی بالا ۱۸۵
تهران مسکو تهران مسعودی ۱۳۲۵ نثر چاپی بالا ۲۰۵
فعالیت‌های جاسوسی واسموس یا لارنس آلمانی در ایران سایکس/سعادت نوری ۱۳۴۸ نثر چاپی بالا ۲۵۳
نظامنامه طپانچه پارابلوم ارتش ۱۳۱۵ نثر چاپی بالا ۹۰
یکقطعه شعر در پارسی باستان معین ۱۳۲۲ نثر چاپی متوسط ۲۵
نظامنامه مواد محترقه نظمیه ۱۳۰۳ نثر چاپی متوسط ۲۶
نظامنامه تنسیقات جنگلی نفیسی ۱۳۰۶ نثر چاپی متوسط ۱۰۰
تاریخ مدرسه عالی سپهسالار سحاب ۱۳۲۹ نثر چاپی بالا ۱۰۸
سالنامه دارالفنون ۱۳۲۷ دارالفنون ۱۳۲۷ نثر چاپی بالا ۳۱
کتابخانه اسکندریه شبلی/فخر ۱۳۱۵ نثر چاپی بالا ۴۰
مجموعه آثار میرزا ملکم خان محیط طباطبائی ۱۳۲۷ نثر چاپی بالا ۲۹۶
وصلت‌نامه عطار ۱۳۳۵ نثر چاپی بالا ۸۸
هفتصد ترانه کوهی ۱۳۱۷ نثر چاپی متوسط ۵۹
دیوان قصائد و غزلیات جنید شیرازی جنید/نفیسی ۱۳۲۰ نثر چاپی متوسط ۴۷
مقامات حمیدی قاضی حمیدالدین/ابرقوئی ۱۳۴۴ نثر چاپی پایین ۱۳۶
یادبود سالمرگ واعظ تبریزی واعظ ۱۳۳۵ نثر چاپی بالا ۱۹
آیین‌نامه اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی ۱۳۴۱ نثر چاپی بالا ۱۸
حقایق دولت‌آبادی ۱۳۰۰ نثر چاپی پایین ۲۱
رشوه‌خواری مامورین دولتی قوام‌السلطنه ۱۳۰۱ نثر چاپی بالا ۱۰
تاریخ ایران (۵ و ۶ ابتدائی) یاسمی ۱۳۰۹ نثر چاپی بالا ۱۲۰
ایران در زمان ساسانیان یاسمی ۱۳۱۷ نثر چاپی بالا ۷۱۰
مجله آشفته (شماره ۱ تا ۱۸) آشفته ۱۳۰۸ نثر چاپی بالا ۴
تاریخ روابط ایران و عراق مدرسی ۱۳۵۱ نثر چاپی بالا ۳۹۲
فرهنگستان ایران: واژه‌های نو فرهنگستان ۱۳۱۹ نثر چاپی بالا ۱۴۸
روزنامه ایران دولت ایران ۱۲۸۸ نثر چاپی بالا ۴
روزنامه مرآت السفر اعتمادالسلطنه ۱۲۵۰ نثر چاپی بالا ۹۶
از قصر شیرین به طوس یاسمی ۱۳۱۳ نثر چاپی بالا ۵۹
اقبال لاهوری مینوی ۱۳۲۷ نثر چاپی بالا ۸۰
تاریخ روضةالصفا میرخواند ۱۳۳۹ نثر چاپی بالا ۵۴۲
محشر و دوزخ آخوندوف ۱۳۴۳ نثر چاپی متوسط ۵۲
علامه قزوینی مختلف ۱۳۲۸ نثر چاپی بالا ۹۴
تاریخ تعلیم و تربیت صدیق ۱۳۱۶ نثر چاپی بالا ۴۱۰
اوستا پورداوود ۱۳۰۷ نثر چاپی متوسط ۷۸۲
خرده اوستا پورداوود ۱۳۱۰ نثر چاپی متوسط ۲۸۶
مقالات علمی و سیاسی حسینی نثر چاپی متوسط ۳۳۸
منتخبات ظهوری ظهوری نثر چاپی متوسط ۱۰۱
فرهنگ نفیسی نفیسی ۱۳۵۵ نثر چاپی بالا ۴۰۳۹
دیوان اوحدی مراغی اوحدی/نفیسی ۱۳۴۰ شعر چاپی بالا ۷۵۹
زیبایی‌شناسی تحلیلی لالو/وزیری ۱۳۳۶ نثر چاپی بالا ۱۷۶
سبک‌شناسی جلد ۱ بهار ۱۳۵۵ نثر چاپی بالا ۴۷۰
سبک‌شناسی جلد ۲ بهار ۱۳۵۵ نثر چاپی بالا ۴۴۰
سبک‌شناسی جلد ۳ بهار ۱۳۵۵ نثر چاپی بالا ۴۵۰
فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و... امینی ۱۳۴۰ نثر چاپی متوسط ۷۵۲
تاریخ بلعمی جلد ۱ بلعمی/بهار/گنابادی ۱۳۵۳ نثر چاپی بالا ۷۳۶
تاریخ بلعمی جلد ۲ بلعمی/بهار/گنابادی ۱۳۵۳ نثر چاپی بالا ۶۳۲
اقدامات قوام السلطنه وزارت کار ۱۳۲۵ نثر چاپی بالا ۱۱۸
سرشماری نفوس شهر طهران بلدیه طهران ۱۳۱۲ نثر چاپی متوسط ۱۱۹
فکاهیات روحانی روحانی ۱۳۱۳ نثر چاپی بالا ۱۰۷
سياست شوروی در ايران منشور گرگانی ۱۳۲۶ نثر چاپی بالا ۲۹۱
تابعیت در ايران مرعشی ۱۳۱۶ نثر چاپی بالا ۸۶
سرودهای آموزشگاهها مفخم ۱۳۳۵ نثر چاپی بالا ۶۰
ایران در دورهٔ سلطنت اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شمیم ۱۳۴۶ نثر چاپی بالا ۱۸۸
تاریخ خلفای فاطمی سیف آزاد ۱۳۴۱ نثر/تاریخی چاپی بالا ۳۱۴
تاریخ ملل قدیمه مشرق یوبس/فروغی ۱۲۷۸ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۴۸۸
%۱۷
لیلی و مجنون نظامی ۱۳۴۴ نثر/داستانی چاپی بالا ۶۰۶
گلستان سعدی/قریب ۱۳۱۰ نثر و شعر چاپی بالا ۳۴۵
گلستان سعدی/نفیسی ۱۳۴۱ نثر و شعر چاپی بالا ۲۱۴
دیوان مسعود سعد سلمان سعد سلمان/یاسمی ۱۳۳۹ شعر چاپی بالا ۸۳۴
نزهةالعاشقین علی بن محمود الحاج ۱۲۶۳ نثر خطی غیرممکن ۵۱
فرهنگ تازی به پارسی فروزانفر ۱۳۱۹ نثر چاپی بالا ۳۷۰
وقایع اصفهان سراج‌الملک ۱۳۴۶ نثر چاپی بالا ۲۲
اهمیت بناهای اصفهان اسمیت ۱۳۱۳ نثر چاپی بالا ۵۵
قانون جزای عرفی سراج‌الملک ۱۲۹۵ نثر چاپی متوسط ۶۳
معرفةالحیوان شیخ ۱۳۰۲ نثر چاپی غیرممکن ۳۲۲
شهر خاموشان مجدالاسلام ۱۳۰۸ نثر چاپی بالا ۵۱
صورت جلسه شرکت نفت انگلیس و ایران ۱۳۰۴ شرکت نفت ۱۳۰۴ نثر چاپی بالا ۵۸
صورت جلسه سالیانه شرکت نفت ایران و انگلیس شرکت نفت ۱۳۰۶ نثر چاپی بالا ۲۲
آهنگهای محلی مناطق جنوب ایران صداخانهٔ ملی ۱۳۳۵ نثر چاپی غیرممکن ۸۰
تاریخ مفصل مشروطیت اسکندری ۱۳۴۰ نثر چاپی بالا ۲۶۰
زبان وطن ادیب‌العلما ۱۲۷۹ نثر چاپی غیرممکن ۱۱۴
انجمن ادبی ایران در سوگ پرفسور براون انجمن ۱۳۰۴ نثر چاپی بالا ۴۲
نظری به ایران و خلیج فارس نوری‌زاده ۱۳۲۲ نثر چاپی بالا ۱۳۳
سفرنامه از خراسان تا بختیاری ج۱ رنه/فره‌وشی ۱۳۳۵ نثر چاپی بالا ۵۶۴
سفرنامه از خراسان تا بختیاری ج۲ رنه/فره‌وشی ۱۳۳۵ نثر چاپی بالا ۶۶۴
خاطرات مسافرت چین مسعودی ۱۳۳۲ نثر چاپی بالا ۱۱۵
جغرافیای تاریخی ری یکرنگیان ۱۳۳۲ نثر چاپی بالا ۱۰۶
انشاء و نگارش‌های نظامی یکرنگیان ۱۳۳۲ نثر چاپی بالا ۱۳۳
گلگون‌کفنان یکرنگیان ۱۳۳۶ نثر چاپی بالا ۴۴۸
ذوالقرنین شهرستانی ۱۳۲۹ نثر چاپی پایین ۳۸
ایران کرزن/جواهرکلام ۱۳۳۰ نثر چاپی بالا ۲۲۶
کردستان شمیم ۱۳۱۲ نثر چاپی بالا ۱۰۲
از سلاجقه تا صفویه مشکاتی ۱۳۴۳ نثر چاپی بالا ۴۵۸
لطایف و ظرایف ۱۲۴۱ نثر خطی غیرممکن ۶۱۴
المآثر والآثار اعتمادالسلطنه ۱۲۶۷ نثر خطی غیرممکن ۳۶۴
حکمت سقراط و افلاطون، جلد دوم افلاطون/فروغی ۱۳۲۲ نثر چاپی متوسط ۲۰۵
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جلد اول بهار ۱۳۵۷ نثر چاپی بالا ۴۱۰
%۵۶
شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، جلد ۱ بامداد ۱۳۵۱ نثر چاپی بالا ۵۱۹
%۱۴
شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، جلد ۲ بامداد ۱۳۵۱ نثر چاپی بالا ۵۱۵
شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، جلد ۳ بامداد ۱۳۵۱ نثر چاپی بالا ۴۷۴
شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، جلد ۴ بامداد ۱۳۵۱ نثر چاپی بالا ۴۹۵
شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، جلد ۵ بامداد ۱۳۵۱ نثر چاپی بالا ۳۷۵
شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، جلد ۶ بامداد ۱۳۵۱ نثر چاپی بالا ۳۷۵
خاطرات کریم سنجابی لاجوردی ۱۳۶۲ نثر/مصاحبه چاپی بالا ۴۴۹
%۳۰
پرچم سال۱ ش۲ کسروی ۱۳۲۲ نثر چاپی متوسط ۵۲
پرچم سال۱ ش۴ کسروی ۱۳۲۲ نثر چاپی متوسط ۴۴
کاوه، دورهٔ جدید سال۲ ش۴ تقی‌زاده و دیگران ۱۳۰۰ نثر چاپی بالا ۲۰
%۴۵
کیهان ۱۶ دی ۱۳۵۷ کیهان ۱۳۵۷ نثر چاپی پایین ۸
تاریخ عضدی عضدالدوله ۱۳۶۲ نثر چاپی بالا ۱۴۵
دیوان عارف قزوینی عارف قزوینی ۱۳۲۷ شعر چاپی بالا ۶۵۸
سه قطره خون صادق هدایت ۱۳۱۱ داستان چاپی بالا ۱۸۱
دنیا، خانه‌ی من است نیما یوشیج ۱۳۵۶ مجموعه‌نامه چاپی بالا ۱۴۳
%۱۴
انقلاب سفید محمدرضا پهلوی ۱۳۴۵ نثر چاپی بالا ۲۰۹
برگزیدهٔ نوشته‌ها و سخنان محمدرضا پهلوی نامشخص مختلف چاپی بالا ۲۵۳
کلیات مصور عشقی عشقی/مشیرسلیمی ۱۳۵۷ نثر و شعر چاپی متوسط ۴۵۶
عارف و ایرج فتحی/ایرج‌میرزا ۱۳۳۳ نثر و شعر چاپی بالا ۵۲
دیوان عبرت نائینی عبرت ۰ شعر خطی پایین ۱۲۴
مختصری از حقوق پارلمانی در ایران و اروپا مصدق ۱۳۰۲ حقوقی چاپی متوسط ۹۲
دستور در محاکم حقوقی مصدق ۱۲۹۴ حقوقی چاپی متوسط ۲۵۴
اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه مصدق ۱۳۰۴ حقوقی چاپی متوسط ۱۱۶
نامه محمد مصدق به محمدعلی کشاورز مصدق ۱۳۴۱ نامه دستخط ندارد ۱
گزارش محمد مصدق در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۳۰ مجلس مصدق ۱۳۳۰ گزارش چاپی متوسط ۱۴
گزارش محمد مصدق در جلسه ۳۰ مرداد ۱۳۳۰ مجلس مصدق ۱۳۳۰ گزارش چاپی متوسط ۲۸
گزارش محمد مصدق در جلسه ۳ خرداد ۱۳۳۱ مجلس مصدق ۱۳۳۱ گزارش چاپی پایین ۲
هشت کتاب سپهری ۱۳۵۶ شعر نو چاپی بالا ۲۸۸
زندگانی مانی بهار ۱۳۱۳ نثر چاپی بالا ۵۲
تاریخ بیهقی جلد ۱ نفیسی ۱۳۱۹ نثر چاپی بالا ۶۳۱
هفتاد و دو ملت م. آقاخان کرمانی ۱۳۰۰ نثر چاپی متوسط ۱۲۷
حکایات و خانواده‌ی سرباز نیما یوشیج ؟ شعر چاپی بالا ۳۹
مانلی و خانه‌ی سریویلی نیما یوشیج ۱۳۶۲ شعر چاپی بالا ۹۶
فارسی برای سال دوم دبیرستان بهار/رشید یاسمی/قریب/فروزانفر/همایی ؟ شعر و نثر چاپی بالا ۱۴۸
مجمل التواریخ و القصص ناشناس/بهار/رمضانی ۱۳۱۸ نثر چاپی بالا ۶۱۱
ایران شاه پورداوود ؟ نثر چاپی بالا ۱۰۴
هرمزدنامه پورداوود ۱۳۳۱ نثر چاپی بالا ۴۹۰
زین ابزار پورداوود ۱۳۴۷ نثر چاپی بالا ۱۲۶
روزنامهٔ قرن بیستم عشقی و دیگران ۱۳۰۰-۱۳۰۳ نثر چاپی پایین ۶۱
اسیر فروغ فرخزاد ۱۳۴۹ شعر چاپی بالا ۱۵۶
دیوار فروغ فرخزاد ۱۳۵۴ شعر چاپی بالا ۱۶۴
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد ۱۳۷۵ شعر چاپی بالا ۸۷
دیوان اطعمه بسحاق اطعمه/حبیب اصفهانی ۱۳۰۳ قمری شعر چاپی بالا ۱۹۳
نظری بموسیقی روح‌الله خالقی ۱۳۴۱ نثر چاپی بالا ۳۵۱
هم‌آهنگی موسیقی روح‌الله خالقی ۱۳۲۰ نثر چاپی بالا ۳۱۳
سرگذشت موسیقی ایران، ج۱ روح‌الله خالقی ۱۳۵۳ نثر چاپی بالا ۵۲۷
غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی عمید ؟ نثر چاپی بالا ۱۶۱
قابوس‌نامه کیکاووس زیاری ۱۳۱۲ نثر چاپی پایین ۳۷۰
%۱۰