ویکی‌نبشته:ورودی کاربران

ورودی کاربران
پیش از اقدام به هر کاری راهنمای کوتاه را مطالعه کنید.
وضعیت برگه شمار
هم‌سنجی‌شده ۱٬۵۲۴
نمونه‌خوانی‌شده ۲٬۷۱۲
مشکل‌دار ۱۶۳
نمونه‌خوانی‌نشده ۴۴۸
بی‌نوشته ۶۳۶

وضعیت آثار موجود در ویکی‌نبشته:

عنوان پدیدآورنده سال موضوع نوع قلم تطابق با نویسه‌خوان شمار برگ‌ها پیشرفت در
هم‌سنجی
مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم مجلس شورای ملی جلد۱ مجلس شورای ملی ۱۳۱۸ نثر/حقوقی چاپی بالا ۲۵۱
٪۵۳
غرب‌زدگی جلال آل‌احمد ۱۳۸۵ نثر چاپی بالا ۱۹۵
٪۱۴
آذری یا زبان باستان آذربایجان احمد کسروی ۱۳۰۴ نثر چاپی بالا ۵۵
٪۱۰۰
اورازان جلال آل‌احمد ۱۳۴۹ نثر چاپی بالا ۹۸
٪۱۱
پرچم سال۱ ش۱ احمد کسروی ۱۳۲۲ نثر چاپی متوسط ۵۴
٪۱۸
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۱ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۰۲
٪۲۰
تاریخ مشروطهٔ ایران جلد۱ احمد کسروی ۱۳۱۹ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۰۷
٪۶۸
دکتر فاستوس مارلو/صورتگر ۱۳۵۹ نثر/داستانی چاپی بالا ۹۷
٪۲۹
خاطرات علینقی عالیخانی لاجوردی ۱۳۶۴ نثر/مصاحبه چاپی بالا ۳۲۳
٪۰
نامه‌ی سران جبهه ملی به محمدرضا پهلوی سنجابی/بختیار/فروهر ۱۳۵۶ نامه/تاریخی خطی غیرممکن ۲
٪۱۰۰
مدیر مدرسه آل‌احمد ۱۳۴۵ نثر چاپی بالا ۱۷۱
٪۵
  • آثار جاری
عنوان پدیدآورنده
/مصحح
سال موضوع نوع
قلم
تطابق با
نویسه‌خوان
شمار
برگ‌ها
پیشرفت در
پیاده‌سازی و نمونه‌خوانی
تاریخ مشروطهٔ ایران جلد۲ احمد کسروی ۱۳۱۹ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۰۴
٪۱۲
انقلاب ایران براون/پژوه ۱۳۲۹ نثر/تاریخی چاپی بالا ۶۹۳
٪۱
مصوبات دوره دوم مجلس شورای ملی مجلس شورای ملی ۱۳۱۸ نثر/حقوقی چاپی بالا ۴۲۰
٪۱۸
کتاب شاهنامه جلد۱ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۶۲۴
٪۱۴
کتاب شاهنامه جلد۲ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۵۹۷
٪۰
کتاب شاهنامه جلد۳ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۶۴۱
٪۰
کتاب شاهنامه جلد۴ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۶۸۳
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد دیباچه فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۱۷۰
٪۱۶
شاهنامهٔ فردوسی جلد۱ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۲۸۹
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۲ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۳۵۸
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۳ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۳۲۱
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۴ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۳۷۲
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۵ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۳۵۴
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۶ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۳۵۹
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۷ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۲۵۸
٪۰
روزنامه وقایع اتفاقیه جلد۱ دربار قاجار ۱۲۶۵ نثر/خبری/تاریخی خطی غیرممکن ۲۰۰
٪۱۳
زندگانی من احمد کسروی ۱۳۲۳ نثر/زندگینامه چاپی بالا ۹۳
٪۸۰
دیوان حافظ حافظ/قزوینی شعر/غنایی خطی غیرممکن ۵۳۳
٪۶۷
خاطرات و خطرات مهدی‌قلی هدایت ۱۳۴۴ نثر/زندگینامه/تاریخی چاپی متوسط ۵۷۷
٪۲۰
دیوان انوری انوری/نفیسی ۱۳۳۷ شعر/غنایی/مدح چاپی بالا ۶۲۹
٪۷
تاریخ منتظم ناصری جلد۱ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۰ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۳۱۲
٪۲
تاریخ منتظم ناصری جلد۲ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۰ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۳۹۶
٪۰
تاریخ منتظم ناصری جلد۳ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۰ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۴۵۰
٪۲
رباعیات خیام عمر خیام ۱۲۳۰ شعر/غنایی خطی غیرممکن ۲۰۱
٪۱۰
ایران از آغاز تا اسلام محمد معین ۱۳۳۶ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۲۷۲
٪۰
بابک خرمدین، دلاور آذربایجان سعید نفیسی ۱۳۳۳ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۵۱
٪۷
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۲ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۹
٪۷
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۳ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۱
٪۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۴ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۵۸
٪۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۵ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۶۲
٪۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۶ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۳۹
٪۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۷ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۴۷
٪۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۸ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۴
٪۰
بهایی‌گری احمد کسروی ۱۳۲۲ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۹
٪۸۵
کتاب مقدس (عهد عتیق و جدید) بریتیش سوسائیتی ۱۳۰۴ نثر/دینی چاپی پایین ۱۸۱۸
٪۱
مخزن الاسرار نظامی گنجوی ۱۱۸۰ شعر/پندآموز خطی غیرممکن ۱۵۲
٪۰
روزنامه سفر ناصرالدین‌شاه به خراسان حکیم‌الممالک ۱۲۸۶ نثر/سفرنامه خطی غیرممکن ۵۱۲
٪۳
مثنوی معنوی مولوی/نیکلسون ۱۳۳۶ شعر/پندآموز چاپی بالا ۱۳۴۱
٪۴
منطق‌الطیر عطار/دوتاسی ۱۲۳۶ شعر/پندآموز چاپی متوسط ۱۹۱
٪۱۰
سلامان و ابسال جامی/سرافراز ۱۳۱۵ شعر/پندآموز چاپی بالا ۶۴
٪۶۸
هما محمد حجازی ۱۳۳۹ نثر/داستانی چاپی بالا ۱۸۴
٪۰
سفرنامه ناصرخسرو ناصرخسرو/غنی‌زاده ۱۳۰۱ نثر/سفرنامه چاپی بالا ۲۴۴
٪۰
زادالمسافرین ناصرخسرو ناصرخسرو/بذل‌الرحمان ۱۳۰۱ نثر/پندآموز چاپی بالا ۵۵۲
٪۰
هزار و یک سخن امیرقلی امینی ۱۲۹۹ نثر/فولکلور چاپی متوسط ۸۶
٪۳۹
تفسیر یعقوب چراغی یعقوب چراغی نثر/دینی خطی غیرممکن ۱۹۳
٪۰
عمل صالح یا تاریخ کامل امپراتور شاه جهان کنبو/یزدانی ۱۳۰۱ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۷۴
٪۰
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۱ رکن‌زاده ۱۳۳۷ نثر/مرجع چاپی بالا ۶۰۹
٪۱
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۲ رکن‌زاده ۱۳۳۹ نثر/مرجع چاپی بالا ۷۱۳
٪۰
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۳ رکن‌زاده ۱۳۳۹ نثر/مرجع چاپی بالا ۷۵۸
٪۰
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۴الف رکن‌زاده ۱۳۴۰ نثر/مرجع چاپی بالا ۵۸۴
٪۰
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۴ب رکن‌زاده ۱۳۴۰ نثر/مرجع چاپی بالا ۵۷۹
٪۰
سفرنامهٔ چین نقاش تبریزی ۱۳۰۱ نثر/سفرنامه خطی پایین ۷۳
٪۰
دیوان شمس‌الشعرا سروش اصفهانی ۱۳۰۱ شعر/غنایی خطی غیرممکن ۲۴۴
٪۰
سفرنامهٔ لندن بهادر معتمد ۱۳۰۱ نثر/سفرنامه خطی غیرممکن ۱۲۲
٪۰
ایران‌نامه میرزا عباس شوشتری ۱۳۰۴ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۶۱۹
٪۰
چهار مقاله نظامی/قزوینی ۱۳۰۶ نثر/پندآموز چاپی بالا ۱۳۹
٪۰
قران السعدین امیرخسرو دهلوی ۱۳۰۷ شعر/پندآموز خطی غیرممکن ۵۱۲
٪۰
زین الاخبار گردریزی/ناظم ۱۳۰۷ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۴۲
٪۰
اصول آدمیت میرزا ملکم خان ۱۳۱۰ نثر/پندآموز چاپی پایین ۸۶
٪۰
فرهنگ نوبهار جلد۲ مدرس خیابانی ۱۳۱۰ نثر/مرجع چاپی بالا ۴۵۰
٪۲
المعجم فی معائیر اشعار العجم رازی/قزوینی ۱۳۱۰ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۸
٪۰
شماره‌های ماهنامه شرف ۸۷ شماره اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر/خبری/تاریخی خطی غیرممکن ۳۴۸
٪۱۰
تاریخ طبرستان جلد۱ ابن اسفندیار/اقبال ۱۳۲۰ نثر/تاریخی چاپی بالا ۵۳۹
٪۳
تاریخ جهانگشای جلد۲ جوینی/قزوینی ۱۲۹۴ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۱۸
٪۳
تاریخ جهانگشای نادری استرآبادی/قاضی ابراهیم ۱۲۵۵ نثر/تاریخی خطی پایین ۳۲۷
٪۰
ناسخ التواریخ: تاریخ سلاطین قاجاریه لسان‌الملک سپهر
٪۰
تاریخ قم قمی/تهرانی ۱۳۱۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۶۱
٪۰
تاریخ رویان اولیاءالله/خلیلی ۱۳۱۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۱۵۱
٪۸
تاریخ چین محمدزمان خان ۱۲۴۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۱۰۹
٪۰
تاریخ ایران (مغول تا افشار) پازوکی ۱۳۱۶ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۲۸
٪۰
تاریخ گیلان شودزکو/گیلک ۱۳۰۷ نثر/تاریخی چاپی پایین ۹۵
٪۰
تاریخ سیستان ؟/بهار ۱۳۱۴ نثر/تاریخی چاپی بالا ۵۴۷
٪۰
تاریخ معاصر ایران نفیسی ۱۳۴۵ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۷۰
٪۰
تاریخ هندوستان مارشمن/عبدالرحیم ۱۲۳۸ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۴۹۹
٪۰
تاریخ منطقی حسن‌خان تفرشی ۱۲۹۳ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۵۳۱
٪۰
تاریخ سلاطین ساسانی راولینسون/فروغی ۱۲۷۴ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۲۵۹
٪۰
تاریخ محاربه روس و ژاپن جلد۵ /طرزی ۱۲۹۶ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۱۴
٪۰
تاریخ تمدن جدید اقبال ۱۳۲۰ نثر/تاریخی چاپی بالا ۳۷۹
٪۰
تاریخ نهضت ایران مدیر حلاج ۱۳۱۲ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۸۵
٪۰
تاریخ معاصر جلد۱ نفیسی ۱۳۳۵ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۳۰
٪۰
تاریخ سیاسی و دیپلماسی جلد۱ بینا ۱۳۳۷ نثر/تاریخی چاپی بالا ۳۷۵
٪۰
مجمع التواریخ میرزا محمدخلیل/اقبال ۱۳۲۸ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۷۷
٪۰
تاریخ گیتی گشا موسوی اصفهانی/نفیسی ۱۳۱۷ نثر/تاریخی چاپی بالا ۴۵۹
٪۰
نادرشاه لارنس لاکهارت ۱۳۳۱ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۴۹
٪۳
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت ۱۳۹۰ نثر/سند قانونی چاپی بالا ۴۴۰
٪۰
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۱۳۹۰ نثر/سند قانونی چاپی بالا ۳۶
٪۰
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱ نثر/سند قانونی چاپی بالا ۶۹
٪۰
شهریاران گمنام کسروی ۱۳۰۸ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۵۸
٪۰
سندبادنامه ظهیری/قویم ۱۳۳۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۱۶۶
٪۸
دام صیادان صوفی ۱۲۹۶ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۱۷۸
٪۰
دختر همسایه جواد فاضل ۱۳۳۱ نثر/داستانی چاپی بالا ۸۸
٪۰
فرزند عشق جواد فاضل ۱۳۳۵؟ نثر/داستانی چاپی بالا ۱۳۶
٪۰
ماجری جواد فاضل ۱۳۳۲ نثر/داستانی چاپی بالا ۲۶۶
٪۰
تاریخ فرهنگ ایران عیسی صدیق ۱۳۵۵ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۸۶
٪۰
سرچشمه تصوف در ایران سعید نفیسی ۱۳۴۵ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۷۹
٪۰
مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی ۱۳۱۹ نثر/مذهبی خطی غیرممکن ۶۱۸
٪۱۵
ایرانیان در گذشته و حال وولفسون/انصاری ۱۳۰۹ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۸۷
٪۰
تاریخ شاهنشاهی رضاشاه پهلوی امیرطهماسبی ۱۳۰۵ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۷۷۵
٪۰
هفت اقلیم جلد۱ امین احمد رازی ۱۳۱۸ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۴۰
٪۸
خیالیات جلد۱ خلیلی ۱۳۰۹ نثر/داستانی چاپی بالا ۱۰۵
٪۰
انگشتر الماس جلد۱ امید ۱۳۰۹ نثر/داستانی چاپی بالا ۲۵۲
٪۰
دانشگاه تهران جلد۱ دانشگاه تهران ۱۳۱۸ نثر/توصیفی چاپی بالا ۵۶۴
٪۰
دانشگاه تهران جلد۲ دانشگاه تهران ۱۳۲۰ نثر/توصیفی چاپی بالا ۲۱۵
٪۰
نسیم شمال جلد۱ شرف‌الدین رشتی ۱۳۰۸ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۳۱۵
٪۰
ظفرنامه جلد۱ شرف‌الدین علی یزدی ۱۲۶۶ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۸۴۷
٪۰
دانشنامه علایی جلد۱ بوعلی سینا/خراسانی ۱۳۱۵ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۲۳۵
٪۰
قرآن فارسی ترجمه بصیرالملک ۱۳۱۵ نثر/دینی چاپی بالا ۸۹۶
٪۰
تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی جلد ۱ نفیسی ۱۳۳۴ نثر/ادبی چاپی بالا ۱۲۷۸
٪۰
تاریخ ایران باستان دیاکونوف/ارباب ۱۳۴۶ نثر/تاریخی چاپی بالا ۵۳۳
٪۰
گلستان سعدی سعدی/فروغی نثر/ادبی چاپی بالا ۲۰۴
٪۱۰
دیوان صفی‌علیشاه صفی‌علیشاه ۱۳۳۶ شعر/عرفانی چاپی بالا ۳۰۷
٪۰
دیوان باباطاهر باباطاهر/قمشه‌ای ۱۳۳۲ شعر/عرفانی خطی غیرممکن ۸۰
٪۰
ابوعبدالله رودکی و آثار منظوم رودکی رودکی/میرزایف ۱۳۳۷ شعر/غنایی خطی پایین ۶۵۳
٪۰
تاریخ زبان و ادبیات ایران در عصر خلافت عرب مهرین ۱۳۵۱ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۴۶
٪۰
تاریخ زبان و ادبیات ایران در عصر سامانیان و غزنویان مهرین ۱۳۵۲ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۹۴
٪۰
تاریخ زبان و ادبیات ایران از طغرل تا هلاکو مهرین ۱۳۵۲ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۳۸
٪۰
تاریخ زبان و ادبیات ایران در خارج از ایران مهرین ۱۳۵۲ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۷۴
٪۰
خاطرات ابوالحسن ابتهاج لاجوردی ۱۳۶۱ نثر/مصاحبه چاپی بالا ۱۰۰۱
٪۰
دنیا، خانه‌ی من است یوشیج ۱۳۵۶ نثر/ادبی چاپی بالا ۱۴۴
٪۰
رستم در قرن بیست و دوم صنعتی‌زاده ۱۳۱۶ نثر/ادبی چاپی متوسط ۱۶۵
٪۰
زیبا حجازی ۱۳۴۵ نثر/ادبی چاپی بالا ۴۵۴
٪۰
سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی موریه ۱۳۳۰ نثر/ادبی چاپی بالا ۲۴۳
٪۰
داروغهٔ اصفهان مستعان‌السلطان ۱۳۰۴ نثر/ادبی چاپی متوسط ۱۰۸
٪۰
شلوارهای وصله‌دار پرویزی ۱۳۵۷ نثر/ادبی چاپی بالا ۲۱۲
٪۰
شمس و طغرا جلد ۱ میرزاخسروی ۱۳۴۳ نثر/ادبی چاپی بالا ۴۰۲
٪۰
شمس و طغرا جلد ۲ میرزاخسروی ۱۳۴۳ نثر/ادبی چاپی بالا ۲۲۶
٪۰
شمس و طغرا جلد ۳ میرزاخسروی ۱۳۴۳ نثر/ادبی چاپی بالا ۳۴۲
٪۰
فرنگیس نفیسی ۱۳۳۸ نثر/ادبی چاپی بالا ۱۸۶
٪۰
مرقد آقا یوشیج ۱۳۳۹ نثر/ادبی چاپی بالا ۹۰
٪۰
مازیار هدایت ۱۳۴۲ نثر/داستانی چاپی بالا ۱۴۲
٪۰
نیرنگستان هدایت ۱۳۴۲ نثر/داستانی چاپی بالا ۲۰۲
٪۰
سرگذشت کندوها آل‌احمد ۱۳۵۰ نثر/داستانی چاپی بالا ۷۶
٪۰
از رنجی که می‌بریم آل‌احمد ۱۳۵۷ نثر چاپی بالا ۸۱
٪۰
سه مقالهٔ دیگر آل‌احمد ۱۳۴۲ نثر چاپی بالا ۹۶
٪۰
مشکل نیما یوشیج آل‌احمد ۱۳۴۵ نثر چاپی بالا ۲۵
٪۰
چرند و پرند دهخدا ۱۳۴۱ نثر چاپی بالا ۱۴۲
٪۰
اوراق پراکنده جناب‌زاده ۱۳۱۲ نثر چاپی متوسط ۱۹۲
٪۰
بانوان واژون‌بخت گلشن ۱۳۰۹ نثر چاپی متوسط ۱۴۰
٪۰
سخن‌سنجی صورتگر ۱۳۴۸ نثر چاپی بالا ۲۲۱
٪۰
تاجر ونیسی شکسپیر/بهمنیار ۱۳۱۶ نثر چاپی بالا ۴۹
٪۰
جزیرهٔ گنج استیونسون/تربیت ۱۳۳۶ نثر چاپی بالا ۲۶۰
٪۰
شاهکارهای شکسپیر شکسپیر/امیرسلیمانی ۱۳۰۷ نثر چاپی بالا ۷۰
٪۰
خاله سوسکه و آقا موشه نثر چاپی بالا ۲۰
٪۰
بیوگرافی و خاطرات یک خر سگور/اعتمادالسطلنه ۱۳۰۰ نثر چاپی بالا ۱۳۰
٪۰
پریرویان ناکام پی‌یر لوتی/قویم ۱۲۹۲ نثر چاپی بالا ۱۸۵
٪۰
دستور سخن حبیب اصفهانی ۱۲۸۹ نثر چاپی پایین ۱۸۷
٪۰
سلسلةالنسب صفویه پیرزاده زاهدی ۱۳۴۳ نثر چاپی بالا ۱۱۶
٪۰
مسالک‌المحسنین طالبوف ۱۳۵۶ نثر چاپی بالا ۲۹۴
٪۰
اصول مذهب دیوانیان میرزاملکم‌خان ۱۲۸۶ نثر چاپی بالا ۱۸
٪۰
فارس و جنگ بین‌الملل جلد ۱ و ۲ رکن‌زاده-آدمیت ۱۳۵۷ نثر چاپی بالا ۵۳۰
٪۰
سرگذشت رضاشاه بینا ۱۳۲۱ نثر چاپی بالا ۱۰۵
٪۰
روزنامهٔ قانون میرزاملکم‌خان ۱۳۶۹ نثر چاپی بالا ۱۹۹
٪۰
طریقهٔ وصول به شهود ۱۰۲۹ نثر چاپی بالا ۳۵
٪۰
زندگینامهٔ جبار باغچه‌بان باغچه‌بان ۱۳۵۶ نثر چاپی بالا ۱۹۷
٪۰
وحیدنامه بصیری ۱۳۳۸ نثر چاپی بالا ۱۳۷
٪۰