رده:فرمان‌های اجرایی روسای جمهور آمریکا

رییس جمهور ایالات متحده فرمان‌های اجرایی را صادر می‌کند تا به مسئولین و سازمان‌های قوه مجریه کمک کند عملیات درون دولت فدرال را مدیریت کنند. نوشتارهای زیر ترجمه‌هایی از این فرمان‌ها توسط روسای جمهور مختلف آمریکا است.