ویکی‌نبشته:خوش آمدید

به ویکی‌نبشته خوش آمدید
میانبُر:
ون:وچ

ویکی‌نبشتهکتابخانه‌ای دیجیتالی است که توسط گروه کاربران گردآوری و نگاهداری آن می‌شود. هدف ویکی‌نبشته در دسترس قراردادن اطلاعات درست بدون دگرگونی و تحریف است. درونمایه این پروژه بر پایه اصل سند و مدرک است. آنچه که به ویکی‌نبشته افزوده می‌شود آزاد از اندیشه‌ها و باورها است و هیچ‌گونه نظر شخصی در آن راه ندارد.

در ویکی‌نبشته پرسه بزنید! ویرایش

ویکی‌نبشته موضوعات گسترده‌ای را دربرمی گیرد. برای آزمایش به صفحهٔ اصلی بروید، موضوعی را که برایتان جذاب است انتخاب و شروع به کندوکاو کنید. در بالای هر صفحه نیز قسمتی برای جست‌وجو وجود دارد تا بتوانید اطلاعات را به‌سرعت پیدا کنید.

اگر چیزی را خواندید و به‌واقع برایتان جالب بود، یادداشتی در قسمت صفحهٔ بحث مقاله بنویسید. برای این کار، اول پیوند بحث را انتخاب کنید (در نوار بالای صفحه به دنبال آن بگردید) تا به صفحهٔ بحث بروید. سپس ویرایش را در صفحهٔ بحث انتخاب کنید. آگاهی از نظر شما مایهٔ خوشحالی ماست.

به ما بپیوندید ویرایش

اگر می‌خواهید عضو شوید برای خودتان حساب و نام کاربری ایجاد کنید.

پیوندهای دیگر ویرایش