پدیدآورنده:ادیب نیشابوری

ادیب نیشابوری
(۱۲۴۳ خورشیدی -۱۳۰۵ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. شاعر پارسی‌گوی و تازی‌گوی نیشابوری و مدرس معروف علوم ادبی و دینی.
 

آثار ویرایش

منابع ویرایش

 • مشاهیر نیشابور، فریدون گرایلی
 • کتابخانه طهور
 • دانشنامه شوروی
 • Chaikin, K. Kratkii ocherk noveishei persidskoi literatury. Moscow, 1928.
 • Burqai, Muhammad Baqar. Sokhanwarana namiya moasar, vol. ۱. Tehran, 1329 A.H. (A.D. ۱۹۵۰).
 • مشاهیر نیشابور، فریدون گرایلی
 • تاریخ علمای نیشابور،ابوالقاسم کمالی
 • زندگی و اشعار ادیب نیشابوری، با مقدمه : دکتر محمدرضا شفیعی
 • ادبیات معاصر (۱۵ -۱۴)
 • از صبا تا نیما (۲۰ -۱۹ /۲)،
 • تاریخ برگزیدگان (۳۳۳)،
 • دایرةالمعارف فارسی (۷۸ /۱)،
 • دویست سخنور (۱۶ -۱۵)،
 • زندگینامه‏ی رجال ومشاهیر (۱۰۷ /۱)،
 • سخنوران نامی (۱۵ -۱۰ /۱)،
 • سخنوران نامی معاصر (۲۱۹ /۱)،
 • سرآمدان فرهنگ (۱۵۷ -۱۵۶ /۱)،
 • گنجینه‏ی دانشمندان (۹۸ -۹۷ /۷)،
 • لغت‏نامه (ذیل/ ادیب نیشابوری)،
 • یادداشتهای قزوینی (۱۵۰ /۸).