رباعیات خیام (تصحیح رمضانی)

همچنین ببینید: رباعیات خیام
رباعیات حکیم عمر خیام (۱۳۱۵ خورشیدی)
از عمر خیام
تصحیح محمد رمضانی

رُباعیّات

حکیم عمر خیّام

با تصاویر و حواشی بقلم

استاد معظم

بتصحیح و مُقابله و همّت

دارندهٔ کُلاله خاور

خرداد ۱۳۱۵


چاپخانه فردین و برادر – طهران

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.