تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
عملیات لوله‌گذاری در آغاز ایجاد صنعت نفت ایران، توانفرسا و جانکاه
کارگران با وسایل ابتدایی در کاوش نفت در مسجد سلیمان
نخستین چاه نفت در نفتون مسجد سلیمان
آبادان شهر نفت
محمدرضا شاه پهلوی در کنفرانس تاریخی مطبوعاتی کاخ نیاوران ۴ بهمن ۱۳۴۹
محمدرضا شاه پهلوی در حلسه تاریخی کنفرانس اوپک در مجلس سنا
محمدرضا شاه پهلوی بهره‌برداری از شاه لوله گاز ایران را می‌گشاید. نیکلای پادگورنی نیز دیده می‌شود
پالایشگاه نفت کرمانشاه
محمدرضا شاه پهلوی صنایع پتروشیمی آبادان را می گشاید
صنایع پتروشیمی آبادان
پالایشگاه گاز بیدبلند آغاجاری
پالایشگاه نفت کرمانشاه
محمدرضا شاه پهلوی تاسیسات شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران را می‌گشاید
تاسیسات کاتلیتیک آبادان
محمدرضا شاه پهلوی مجنمع پتروشیمی خارک زا می‌گشاید و بازدید می‌کند
دکتر اقبال مدیر عامل شرکت کلی نفت ایران در مصاحبه مطبوعاتی درباره سه قرارداد نفتی امرداد ۱۳۵۰
محمدرضا شاه پهلوی از تاسیسات نفتی لاپکو در خلیج فارس بازدید می‌کند
پالایشگاه نفت تهران
اسکله بارگیری جزیره خارک در خلیج فارس

نخست وزیر اتابک اعظم و مشیرالدوله نخست وزیرویرایش

  • امتیازنامه دارسی - در تاریخ ۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی در کاخ صاحبقرانیه به امضای ناصرالدینشاه رسید

نخست وزیر صمصام‌السلطنه - ۲۳ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۸ آذر ۱۲۹۰ - دوره ۲ قانونگذاریویرایش

از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳ تهران و شمال کشور در اشغال ارتش روسیه درآمد.

نخست وزیر قوام‌السلطنه - دوره ۴ قانونگذاریویرایش

نخست‌وزیر سردار سپه - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ - دوره ۵ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر هدایت - ۱۴ مهر۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹ - دوره ۷ و ۸ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر فروغی دوره ۹ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر محمود جم - ۳ آذر ۱۳۱۴ تا ۸ آبان ۱۳۱۸ - دوره ۱۰ و ۱۱ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر محمد ساعد - ۶ فروردین ۱۳۲۳ تا ۱۸ آبان ۱۳۲۳ - دوره ۱۴ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر احمد قوام - دوره ۱۵ قانونگذاریویرایش

نخست‌وزیر محمد ساعد - ۱۶ امرداد ۱۳۲۸ تا ۲ فروردین ۱۳۲۹ - دوره ۱۵ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر علی منصور - ۲۴ فروردین ۱۳۲۹ - ۵ تیر ۱۳۲۹ - دوره ۱۶ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر رزم‌آرا - ۱۳ تیر ۱۳۲۹ - ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ - به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد - دوره ۱۶ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر حسین علاء ۲۱ اسفند ۱۳۲۹ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ - دوره ۱۶ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر محمد مصدق - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ - ۲۵ تیر ۱۳۳۰ - دوره ۱۷ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر محمد مصدق - مرداد ۱۳۳۰ - ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ - دوره ۱۷ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر فضل‌الله زاهدی - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ - اسفند ۱۳۳۳ - دوره ۱۸ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر حسین علاء - ۲۷ فروردین ۱۳۳۴ - ۲۴ فروردین ۱۳۳۶ - دوره ۱۸ و ۱۹ قانونگذاری - با گلوله فداییان اسلام مجروح شدویرایش

نخست وزیر منوچهر اقبال (۲۵ فروردین ۱۳۳۶) - دوره ۱۹ قانونگذاریویرایش

نخست‌وزیر جعفر شریف امامی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۹ - دوره ۲۰ قانونگذاریویرایش

نخست‌وزیر اسدالله علم (۵ آبان ۱۳۴۲ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۱) - دوره ۲۱ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر حسنعلی منصور(۱۶ اسفند ۱۳۴۲ - ۶ بهمن ۱۳۴۳) به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد - دوره ۲۱ قانونگذاریویرایش

نخست وزیر امیرعباس هویدا ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ - شهریور ۱۳۵۶ - دوره ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ قانونگذاری - در انقلاب اسلامی به دست خلخالی کشته‌شدویرایش

دوره بیست و دوم قانونگذاری

دوره بیست و سوم قانونگذاری

نخست وزیر جمشید آموزگار - دوره ۲۴ قانونگذاریویرایش

نیز نگاه کنید بهویرایش

‌* قانون راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و اجازه تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران - ۵ خرداد ۱۳۶۳ با حضور شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی

‌* قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه - ۱۵ امرداد ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی

‌* قانون تحویل یک میلیون تن نفت مجانی به دولت سوریه - ۲۰ آذر ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی