ویکی‌نبشته:الگوهای اخطار به کاربر

الگوهای اخطار به کاربر
میانبُر:
ون:اخطار
این صفحه الگوهای مورد نیاز به هنگام اخطار دادن به کاربران به دلیل خرابکاری، ویرایش‌های مخرب، و یا قطع دسترسی را گردآوری می‌کند.

هم‌چنین بنگرید به: رده:الگوهای اخطار به کاربر

اخطارها
{{اخطار}}

Information.svg لطفاً چرندیات به ویکی‌نبشته نیفزایید؛ این کار شما خرابکاری در نظر گرفته می‌شود. اگر می‌خواهید آزمایش کنید از دفتر مشق استفاده کنید. سپاسگزاریم.

{{آزمایش}}

مشارکتی از این حساب کاربری یا نشانی آی‌پی حذف یا واگردانده شد، زیرا ویرایشی آزمایشی به نظر می‌آمد.

لطفاً از دفتر مشق برای این منظور استفاده کنید. درگاه جامعه اطلاعاتی مفید در رابطه با مشارکت در این کتابخانه در اختیار شما قرار می‌دهد.
{{test2a}} الگو:Test2a
{{nothanks-drm}} الگو:Nothanks-drm
{{Usrcvtext}} الگو:Usrcvtext
{{nothanks-inapt}} الگو:Nothanks-inapt
{{spam}} الگو:Spam
قطع دسترسی‌ها
{{قطع۱}}
{{قطع۲}}
{{قطع۳}}
{{کاربر بسته شده}}
Stop x nuvola.svg دسترسی این کاربر به ویرایش در ویکی‌نبشته بسته شده‌است.

اطلاعات حساب: سیاههٔ قطع دسترسیویرایش‌هاسیاهه‌ها

{{پراکسی باز}}
Crystal 128 error.svg این نشانی آی‌پی بسته شده‌است زیرا گمان می‌رود پراکسی باز و یا کامپیوتر زامبی باشد. برای جلوگیری از سوءاستفاده، فعلاً ویرایش از طریق این پراکسی‌ها ممنوع است. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ پراکسی‌های باز و آنچه می‌توانید انجام دهید، لطفاً ویکی‌پروژهٔ پراکسی‌های باز در ویکی‌نبشتهٔ انگلیسی را ببینید.